Systemutvikling og -arkitektur

Utviklingen av SysLife vil være basert på state-of-the-art prinsipper for iterativ og inkrementell utvikling med en modellbasert tilnærming som et gjennomgående element. Målsetningen er å realisere SysLife i en tjenesteorient, distribuert arkitektur med bruk av de facto standarder for tjenestespesifikasjon og -utveksling. Tjenesteorienteringen legger grunnlag for en høy grad av uavhengighet mellom modulene i SysLife. Samvirke vil kunne oppnås på tvers av modulenes respektive utviklingsspråk og kjøreplattformer.

Et eksempel på SysLifes tjenesteorienterte og distribuerte arkitektur er vist i figuren under. I figuren er funksjoner relatert til uthenting av prosesserte data hvor ulike tjenester tilbys brukerne som webservicer (WS) via nettet vist. Disse tjenestene kan enten aksesseres gjennom en webklient eller gjennom integrerte funksjoner i selskapets FDV-system.

SysLifes tjenester skal tilbys som webservicer som enten kan integreres i eksisterende systemer (f.eks. FDV-system) eller som kan aksesseres via webklienter, se figur under.

Hovedfokuset i utviklingen av SysLife vil være prioriterte funksjoner som f.eks. datautveksling med FDV-systemene og funksjoner relatert til dataanalyse/-prosessering. Parallelt med denne aktiviteten vil eksisterende håndbøker for tilstandskontroll og grunnfunksjoner relatert til skadeatlas bli lagt inn i systemet slik at for eksempel selskaper kan starte med å legge inn bilder av typiske skader.

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte