Systembeskrivelse

SysLife skal bestå av 5 hovedmoduler:

1. Uthenting av rådata fra FDV-systemet
2. Analyse av rådata og generering av prosesserte data
3. Uthenting av prosesserte data for analyser
4. Tilstandskontrollhåndbøker
5. Skadeatlas

Hovedmodulene er vist i figuren under.

Med SysLife kan informasjon (”rådata”, f.eks. tilstands- og feilregistreringer, utført vedlikehold og fornyelse, anleggsdesign, driftsmønster, mm) fra de eksisterende FDV-systemene hos kraft- og nettselskapene utnyttes. Rådata overføres til det nye systemet hvor dataene analyseres og prosesseres av anleggseksperter for å generere inngangsdata/prosesserte data (levetidskurver, feilstatistikk, mm) for levetidsanalyser og optimalisering av vedlikehold. En SysLife-testversjon hvor nye funksjoner implementeres fortløpende er tilgjengelig for prosjektdeltakere.

For å sikre at rådata samles inn på en standardisert måte skal SysLife tilby informasjon om skadetyper for ulike anleggsdeler, utførelse av tilstandskontroll og bedømming av teknisk tilstand (vha. tilstandskarakterer). Eksisterende håndbøker for tilstandskontroll inneholder mye av denne informasjonen. Som et resultat fra SysLife-prosjektet er derfor laget en ny håndbokversjon som er tilgjengelig som et Wiki-system. Et skadeatlas med bilder av typiske skader på ulike kraftsystemkomponenter skal integreres i SysLife. Som grunnlag for standardisert dataregistrering og pålitelig datautveksling kreves i tillegg et sett med regler og formater.

SysLife kan enten brukes internt i selskapene for å samle, lagre og bearbeide data for levetidsanalyser, eller av flere selskaper i samarbeid for å etablere et felles/nasjonalt databasesystem. Rådata blir samlet i SysLife, og anonymiserte prosesserte data genereres vha. systemet. Prosesserte data kan brukes som underlag for videre analyser, som f.eks. levetidsanalyser, risikoanalyser og vedlikeholdsoptimalisering.

 

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte