Budsjett og organisering

Prosjektet gjennomføres i perioden 2011-2013 med et budsjett på 12 millioner kroner. Prosjektet er organisert som et brukerstyrt innovasjonsprosjekt innenfor Forskningsrådets RENERGI-program. Energi Norge er prosjekteier og kontraktsansvarlig overfor Norges Forskningsråd. Prosjektet utføres i hovedsak av SINTEF Energi, SINTEF IKT og Catenda.

Både kraft-/nettselskaper og leverandører av FDV-systemer deltar i prosjektet med finansiering og egeninnsats. Finansiering går gjennom Energi Norge.

Publisert 16. desember 2011

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte