Gode tilstands- og levetidsdata er nødvendig som grunnlag for å kunne estimere restlevetid og sviktsannsynlighet for kraftsystemkomponenter.

Tilstandsdata og informasjon om feil og utført vedlikehold finnes allerede i dag i FDV-systemene (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) hos kraft- og nettselskapene, men dataene er ikke tilrettelagt for levetidsanalyser.

Målet med forskningsprosjektet SysLife er å lage et system som utnytter eksisterende informasjon slik at bedre estimat på restlevetid og sviktsannsynlighet for kraftsystemkomponenter kan lages.

Resultat fra prosjektet skal bidra til forretningsmessig verdiskapning knyttet til vedlikehold og rehabilitering. Selskapene vil ved å ta resultatene i bruk bli bedre i stand til å inkludere risiko og usikkerhet i vedlikeholdsstyringen.

Prosjektresultater:

Håndbøker for tilstandskontroll

SysLife-system (krever innlogging)

English edition  


Prosjekteier:
Energi Norge

Utfører:
SINTEF Energi AS

Prosjektstart: 2011-01-06
Prosjektslutt: 2013-06-30

Oppdragsgiver: Energi Norge  -  Prosjektansvarlig: Bjarne Børresen

Utføres hos: SINTEF Energi  -  Prosjektleder: Thomas Welte