Utfordringer
Investeringene for å etablere et Smart grid vil være store; i Norge er selve innføringen av AMS innen 2017 estimert til 10-15 milliarder kr.

Det hersker fortsatt betydelig usikkerhet med hensyn til hvilke teknologier som bør brukes og hvordan samspillet mellom dem skal fungere.

I Energi21s strategirapport for 2011 løftes Smarte energisystemer fram som ett av seks prioriterte satsningsområder framover, der man sier at et fleksibelt elektrisk energisystem er en forutsetning for å håndtere de samlede energiutfordringer samfunnet står overfor.

Det er samtidig en erkjennelse at myndighetenes eksisterende regulering av nettvirksomheten gir mangelfulle insentiver for innovasjon og nyskapning, og således bremser utviklingen av fremtidens elektriske energisystem i Norge.

Det er følgelig et stort behov for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier og løsninger før man går i retning av storskala implementering.

Dette gjelder bl.a.:

  • Elkraftteknologi – komponenter og system
  • AMS – Avanserte måle- og styringssystemer
  • Kundekunnskap
  • IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologier
  • Sensor- og styreteknologier for overvåkning og styring av apparater, komponenter og anlegg

SINTEF har kjernekompetanse innen mange av elementene som inngår i dette, og tar derfor aktive posisjoner i ulike arenaer for forskning, utvikling og implementering av Smart grids.

 

Publisert 5. mars 2012

Kontaktperson: Hanne Sæle