Samarbeidspartnere
  • Norske og internasjonale nettselskap
  • Systemoperatører
  • Bransjeorganisasjoner
    • Industri
    • IKT
  • Komponentprodusenter
  • Offentlige etater

Publisert 6. mars 2012

Kontaktperson: Hanne Sæle