Styringskomiteen

Navn Firma Telefon
(leder) Hafslund Nett AS 992 13 042
Statnett SF 911 17 699
BKK Nett AS 991 61 934
Sira Kvina Kraftselskap 473 83 782
     
Assosiert medlem:    
NVE / Tilsyn- og beredskapsavdelingen 22 95 98 43
     
Sekretær:    
SINTEF Energi AS 901 15 557