Styringskomiteen

Navn Firma Telefon
Johnny Kjønås (leder) Hafslund Nett AS 992 13 042
Bent Mathisen Statnett SF 911 17 699
Lars Røise BKK Nett AS 991 61 934
Odd Terje Helle Sira Kvina Kraftselskap 473 83 782
     
Assosiert medlem:    
Hege Sveaas Fadum NVE / Tilsyn- og beredskapsavdelingen 22 95 98 43
     
Sekretær:    
Maren Istad SINTEF Energi AS 901 15 557