SF6-resertifisering

Brukergruppen har siden 2011 arrangert SF6-sertifiseringskurs som gir nødvendig miljøsertifisering for å kunne utføre arbeid på SF6-isolert utstyr. Etter en lovendring i 2018 er det nå kun 5 års gyldighet på sertifikatene; de er ikke lenger "livsvarige". Det innebærer at man senest 5 år etter at man ble sertifisert må gjennomgå en resertifisering for fortsatt å kunne arbeide på SF6-isolert utstyr.

Resertifiseringen er kun for de som tidligere har tatt og bestått det ordinære SF6-sertifiseringskurset. Det består av en teoretisk eksamen i lokaler med vakt. Det kreves ingen praktisk eksamen ved resertifiseringen. 

For de som ble sertifisert mellom 2011 og 2015 og dermed har utgåtte sertifikater, har Miljødirektoratet sendt ut på høring et forslag om å utsette fristen for å fornye f-gass sertifikat (herunder inkludert SF6 miljøsertifikat) til 1. desember 2020 pga koronasituasjonen. Les mer høringen her. Brukergruppen vurderer fortløpende om planlagte SF6 sertifiseringskurs og resertifiseringer må avlyses. De som er påmeldt kurs får direkte beskjed i god tid ved avlysning.

Resertifisering vil bli arrangert årlig framover etter behov.

Det er nesten 10 år siden de første ble sertifisert, så Brukergruppen tilbyr derfor følgende én-dagsopplegg:

  • Oppstart klokken 9 med 3x45 minutters forelesning av Magne Runde (SINTEF Energi). Dette er tenkt som en repetisjon før resertifiseringseksamen.
  • Lunsj (12-13)
  • Fra klokken 13 og utover: Resertifiseringseksamen. Dette er en skriftlig eksamen der man får 40 påstander og skal for hver påstand krysse av om den er riktig eller feil. Eksamen gjennomføres digitalt og  fortløpende. De som venter på å slippe til får anledning til å lese på kursmateriellet. 
    NB! Vi stiller med egne nettbrett, slik at ingen trenger å ta med sin egen.

Ved bestått eksamen utstedes nytt sertifikat med 5 års gyldighet av INCERT AB. Se informasjon ved stryk på eksamen.

Forelesning av Magne Runde er et tilbud og selvfølgelig ikke obligatorisk; det er mulig kun å gå opp til resertifiseringseksamen.

Nedenfor finnes tid og sted for resertifiseringskursene:

1. Trondheim (Scandic Hotel Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim) – 27. august (9 deltakere) - Gjennomført
2. Oslo (Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo) – 3. september (40 plasser) - Avlyst pga få påmeldte
3. Bergen (Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadveien 3, 5257 Kokstad) – 15. september (13 deltakere) - Gjennomført
4. Sandnes (Quality Hotel Residence, Julie Eges gate 5, 4306 Sandnes) – 18. september (15 deltakere) - Gjennomført
5. Oslo (Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo) – 24. september (25 deltakere plasser) - Gjennomført
6. Oslo (Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo) – 14. oktober (40 plasser) - Gjennomført

Informasjon ved stryk på eksamen.

For annen praktisk informasjon og påmelding kontakt Ann-Jorun Faremo Ann-Jorun.Faremo (SINTEF Energi AS).