Registrering av anleggsdata

Brukergruppen ønsker å ha en oversikt over alle gassisolerte koblingsanlegg fra og med 72,5 kV i Norge.

Derfor ber vi alle anleggseiere om å fylle ut anleggsskjema med opplysninger om type anlegg (spenningsnivå, isolasjons- og brytermedium, trefase/enfase osv.) og spenningsprøving. Dette for å ha god kunnskap om gassisolerte koblingsanlegg i Norge og kunne koble anleggsdata til feil/funskjonssvikt på anleggene.

Registrering
Anleggsdata registreres ved at medlemmene fyller ut skjemaet under. Ved innsending av skjemaet vil innsender motta en kvittering på epost.

På grunn av vedlikehold er ikke skjemainnsendinger tilgjengelig på www.sintef.no nå. Vennligst prøv igjen senere. / Due to maintenance, form submissions are not available at www.sintef.no now. Please try again later.

Rapporteringsskjema for anleggsdata

Anleggsbeskrivelse

Effektbryterdrivmekanisme:
Har overspenningsavledere:

1. byggetrinn

2. byggetrinn

3. byggetrinn

Spenningsprøver på stedet ved overlevering

Vekselspenningsprøver, inkl. kondisjonering

Likespenningsprøver

Lynimpulsprøver

Koblingsimpulsprøver

Utfyllende info/skisser/bilder kan sendes til brukergruppens sekretær,   (telefon 901 15 557)

Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.