Medlemmer

Medlemsliste per 2020-06-23

 • ABB Power Grids Norway As v/ Brede Slåtten (950 63 524)
 • Agder Energi Nett v/Vidar Pettersen (386 06 279)
 • Agder Energi Vannkraft AS v/Helge G.Ø. Ruud (901 89 252)
 • Aker BP v/Ola Skjærpe Gausland (474 89 474)
 • Arva Nord v/Anne-Lise Hansen (481 97 520)
 • Arva Sør v/Torgeir Berg (948 16 339)
 • Bane Nor v/Fredrik Solheim (916 55 033)
 • BKK Enotek v/Thomas Steine (418 50 086)
 • BKK Nett v/Lars Røise (991 61 934)
 • BKK Produksjon v/Lars Søreide (551 27 000)
 • EGA v/Oddvar Gaaseidnes (920 24 472)
 • Eidefoss Vannkraft v/Ruben Mong (976 73 123)
 • Hafslund E-CO Vannkraft v/Ranveig Jordet (320 73 036)
 • Energinet.dk v/Bent M. Pedersen (+45 233 38 737)
 • Equinor v/Håvard Andreas Pedersen (918 16 483)
 • GE Grid Solutions v/Espen Bostadløkken (911 18 867)
 • Glitre Energi Nett v/Trond Eriksen (909 40 397)
 • Glitre Energi Produksjon v/Stein Ødegaard (901 99 175)
 • Gudbrandsdal Energi Nett v/Arne-Ivar Myrvang (982 95 288)
 • Elvia v/Johnny Kjønås (992 13 042)
 • Haugaland Kraft Nett v/Tore Vik (975 39 461)
 • Herøya Nett v/Øyvind Nyhus (958 24 050)
 • Hydro Aluminium v/Johnny Bjørk (576 49 949)
 • INOVYN Norge v/Knut Årdalen (350 06 809)
 • Landsnet v/Adalsteinn Gudmannsson (+35 456 39 320)
 • Linja v/Kristian Vassbotten (975 77 410)
 • Lede v/Sjur Morten Lund (950 54 118)
 • Lofotkraft v/Bjørnar Larsen (957 21 191)
 • Lundin v/Øyvind Seim (917 40 075)
 • Lyse Elnett v/Svein Sandhaug (529 79 188)
 • Megger v/Vidar Stene (461 70 605)
 • Multiconsult v/Jonathan Skramstad Jørstad (980 73 558)
 • Mørenett v/Stig Kyrkjeeide (977 32 696)
 • Nexans Norway v/Erik Sandtangen (691 73 367)
 • Norconsult v/Anders Lingaas (675 71 080)
 • Nordmøre Energiverk v/Knut Arne Vike (918 62 933)
 • Omexom Norge v/Jo Østhagen (992 13 088)
 • Otra Kraft v/Torstein Bjørgum (995 79 141)
 • REN v/Magnus Johansson (474 83 829)
 • Røros E-verk Nett v/Tone Følling (41 08 57 24)
 • Shell v/Tore Olav Hansen (711 78 185)
 • Siemens v/Erik F. Haagensen (911 52 540)
 • Sira Kvina Kraftselskap v/Eivind Skregelid (971 64 564 )
 • Statkraft v/Rodrigo Muñiz (483 48 273)
 • Statnett v/Bent Mathisen (911 17 699)
 • Tensio TN v/Arne Morten Kammen (959 04 795)
 • Tensio TS v/Arnfinn Kalstad (480 99 633)