Medlemmer

Medlemsliste per 2019-07-05

 • ABB Power Grids Norway As v/ Brede Slåtten (950 63 524)
 • Agder Energi Nett v/Vidar Pettersen (386 06 279)
 • Agder Energi Vannkraft AS v/Helge G.Ø. Ruud (901 89 252)
 • Bane Nor v/Frank Jensen (951 26 103)
 • BKK Enotek AS v/Renate Borlaug (452 31 909)
 • BKK Nett v/Nils Nesheim (551 28 626)
 • BKK Produksjon v/Lars Søreide (551 27 000)
 • E-CO Vannkraft v/Ranveig Jordet (320 73 036)
 • EGA v/Oddvar Gaaseidnes (920 24 472)
 • Eidsiva Vannkraft AS v/Lucie Boniface (959 81 606)
 • Energinet.dk v/Bent M. Pedersen (+45 233 38 737)
 • Equinor v/Håvard Andreas Pedersen (918 16 483)
 • GE Grid Solutions v/Espen Bostadløkken (911 18 867)
 • Glitre Energi Nett v/Trond Eriksen (909 40 397)
 • Glitre Energi Produksjon AS v/Stein Ødegaard (901 99 175)
 • Gudbrandsdal Energi Nett AS v/Arne-Ivar Myrvang (982 95 288)
 • Hafslund Nett v/Johnny Kjønås (992 13 042)
 • Haugaland Kraft Nett AS v/Tore Vik (975 39 461)
 • Herøya Nett AS v/Øyvind Nyhus (958 24 050)
 • Hydro Aluminium v/Johnny Bjørk (576 49 949)
 • Infratek Norge AS v/Jørn Haugnes (412 72 511)
 • INOVYN Norge AS v/Jørgen Mykløy (350 06 394)
 • Landsnet v/Adalsteinn Gudmannsson (+35 456 39 320)
 • Lofotkraft AS v/Bjørnar Larsen (957 21 191)
 • Lundin v/Øyvind Seim (917 40 075)
 • Lyse Elnett AS v/Svein Sandhaug (529 79 188)
 • Megger AS v/Vidar Stene (461 70 605)
 • Multiconsult v/Jonathan Skramstad Jørstad (980 73 558)
 • Mørenett AS v/Stig Kyrkjeeide (977 32 696)
 • Nexans Norway AS v/Erik Sandtangen (691 73 367)
 • Norconsult AS v/Anders Lingaas (675 71 080)
 • Nordlandsnett AS v/Torgeir Berg (948 16 339)
 • Nordmøre Energiverk AS v/Tormod Stene (915 39 380)
 • NTE Nett AS v/Arne Morten Kammen (959 04 795)
 • Omexom Norge v/Jo Østhagen (992 13 088)
 • Otra Kraft v/Torstein Bjørgum (995 79 141)
 • REN v/Magnus Johansson (474 83 829)
 • Røros E-verk Nett AS v/Tone Følling (41 08 57 24)
 • SFE Nett v/Kjetil Gausvik (578 86 117 / 940 15 234)
 • Shell v/Tore Olav Hansen (711 78 185)
 • Siemens v/Erik F. Haagensen (911 52 540)
 • Sira Kvina Kraftselskap v/Eivind Skregelid (971 64 564 )
 • Skagerak Nett v/Sjur Morten Lund (950 54 118)
 • Statkraft Energi v/Rodrigo Muñiz (483 48 273)
 • Statnett v/Bent Mathisen (911 17 699)
 • Troms Kraft Nett v/Anne-Lise Hansen (481 97 520)
 • TrønderEnergi Nett AS v/Arnfinn Kalstad (480 99 63)