Medlemmer

Medlemsliste per 2022-09-21

 • Agder Energi Nett AS v/Vidar Pettersen (386 06 279)
 • Agder Energi Vannkraft AS v/Helge G.Ø. Ruud (901 89 252)
 • Aker BP ASA v/Ola Skjærpe Gausland (474 89 474)
 • Arva AS v/Anne-Lise Hansen (481 97 520)
 • Bane NOR SF v/Fredrik Solheim (916 55 033)
 • BKK Enotek AS v/Thomas Steine (418 50 086)
 • BKK Nett AS v/Lars Røise (991 61 934)
 • Ega AS v/Oddvar Gaaseidnes (920 24 472)
 • Eidefoss Vannkraft AS v/Ruben Mong (976 73 123)
 • Elmea AS v/Bjørnar Larsen (957 21 191)
 • Elvia AS v/Johnny Kjønås (992 13 042)
 • Energinet Eltransmission A/S v/Marlene Poulsen (+45 249 19 764)
 • Equinor ASA v/Asbjørn Søndenå  (481 56 087)
 • Eviny Fornybar AS v/Jon Christian Jacobsen (916 16 094)
 • Fagne AS v/Tore Vik (975 39 461)
 • GE Grid Solutions v/Espen Bostadløkken (911 18 867)
 • Glitre Energi Nett AS v/Trond Eriksen (909 40 397)
 • Glitre Energi Produksjon AS v/Stein Ødegaard (901 99 175)
 • Hafslund E-CO Vannkraft AS v/Ranveig Jordet (320 73 036)
 • Herøya Nett AS v/Øyvind Nyhus (958 24 050)
 • Hitachi Energy v/ Brede Slåtten (950 63 524)
 • Hydro Aluminium AS v/Johnny Bjørk (576 49 949)
 • IKM Instrutek AS v/Nils Petter Albrektsen (404 05 233)
 • INOVYN Norge AS v/Knut Årdalen (350 06 809)
 • Kama Solution AS v/Magne Karlsen (48 89 59 79)
 • Landsnet v/Adalsteinn Gudmannsson (+35 456 39 320)
 • Lede AS v/Sjur Morten Lund (950 54 118)
 • Linja AS v/Kristian Vassbotten (975 77 410)
 • Lundin Energy Norway AS v/Øivind Seim (917 40 075)
 • Lnett AS v/Svein Sandhaug (529 79 188)
 • Megger AS v/Vidar Stene (461 70 605)
 • Multiconsult Norge AS v/Jonathan Skramstad Jørstad (980 73 558)
 • Mørenett AS v/Stig Kyrkjeeide (977 32 696)
 • Nexans Norway AS v/Erik Sandtangen (691 73 367)
 • Norconsult AS v/Anders Lingaas (675 71 080)
 • Mellom AS v/Knut Arne Vike (918 62 933)
 • Omexom Norge v/Jo Østhagen (992 13 088)
 • Otra Kraft DA v/Torstein Bjørgum (995 79 141)
 • REN AS v/Magne Solheim (404 00 372)
 • Røros E-verk Nett AS v/Lars Hofstad (913 99 644)
 • Shell v/Tore Olav Hansen (711 78 185)
 • Siemens Energy AS v/Leif Ingar Stadheim (928 95 985)
 • Sira Kvina Kraftselskap DA v/Eivind Skregelid (971 64 564 )
 • Skagerak Kraft AS v/Ragnar Fahre (400 70 082)
 • Statkraft AS v/Rodrigo Muñiz (483 48 273)
 • Statnett SF v/Bent Mathisen (911 17 699)
 • Tensio TN AS v/Arne Morten Kammen (959 04 795)
 • Tensio TS AS v/Arnfinn Kalstad (480 99 633)
 • Tussa Energi AS v/Svein Vassbotn (916 96 095)
 • Vevig AS v/Arne-Ivar Myrvang (982 95 288)
 • Wika Danmark AS v/Henrik Müller Jensen (+45 234 79 002)