Interne sider

Brukergruppens interne sider krever innlogging med brukernavn og passord.

Link til interne sider

Informasjon om følgende finnes på de interne sidene:

 • Foredrag, program, deltagerlister og bilder fra Brukermøter
 • Nyhetsbrev
 • Spesifisering av anlegg
 • Prøving av nye anlegg
 • Vedlikehold
 • Reservedeler og spesialutstyr
 • Feiltatistikk
 • Kontaktpersoner og møtereferat fra møter i styringskomiteen
 • Normer og forskrifter
 • SF6-rapportering (brukerveiledning til regnskapsprogrammet)
 • Arkiv