Brukermøter

Brukermøtene arrangeres annethvert år, neste brukermøte blir i 2023.