Brukermøter

Det avholdes et brukermøte annet hvert år.