Safepass oppstartsmøte

20. - 22. mai arrangerer vi oppstartsmøte for prosjektet SafePass på Sørlandet, Ny-Hellesund.
Vi starter onsdag med en befaring til Mandalselva og Laudal kraftverk.