Forskning

De viktigste FoU-utfordringene er:
1. Bedre modeller og verktøy for prognoser og opplagsregulering
2. Modeller og optimaliseringsmetoder for planlegging av integrerte verdikjeder i mediebransjen
3. Å implementere modeller og metoder i optimaliseringsmotoren Spider
4. Å gjøre planleggingsfunksjonaliteten tilgjengelig for bransjen på en effektiv og brukervennlig måte på web, med bruk av kartvisualisering der det er hensiktsmessig

Effekt-prosjektet førte til mange vitenskapelige publikasjoner, se her. Disse resultatene ble frembrakt i samarbeid med forskere innen operasjonsanalyse og optimering fra bl.a. Canada, Finland, Danmark, Italia og Norge.  

På bakgrunn av arbeidet i Effekt har SINTEF opprettet web-sider for The Node, Edge, and Arc Routing Problem (NEARP), en relativt ny variant av the Vehicle Routing Problem, se www.sintef.no/nearp. Her finner du blant annet standard testproblemer som forskere internasjonalt bruker i konkurransen om de mest effektive løsningsmetodene. Ett av settene med testproblemer, DI-NEARP, har SINTEF definert ut fra reelle men anonymiserte data hentet fra DIs web-løsning.

I Respons har vi også som mål å videreføre det vitenskapelige arbeid i Effekt-prosjektet og publisere egnete resultater på konferanser og i vitenskapelige tidsskrift, se også Resultater.

Publisert 22. august 2012