Bakgrunn

Denne samlingen prosjektforslag tar utgangspunkt i ideer fra et bransjeseminar arrangert av Energi Norge i mai 2016.
Sintef Energi håper kraftprodusentene gjennom prioriteringer og tilbakemeldinger vil bidra til utvikling av fullstendige prosjektforslag.

De fleste skissene er egnet som fellesfinansierte innovasjonsprosjekter (IPN), og tiltenkt en søknad til Forskningsrådets ENERGIX-program. NFR-støtte krever en viss forskningshøyde i prosjektene. IPN-prosjekter har vanligvis en varighet på 2-3 år, og en NFR-andel av finansieringen på rundt 40%. Det er industrien, normalt gjennom Energi Norge, som må søke NFR om slike prosjekter.

Det er også mulig å gjennomføre slike prosjekter som rene bransjeprosjekter, enten fellesfinansiert eller bilateralt. En står da friere mht innhold og varighet. Slike prosjekter kan utløse økonomisk støtte under Skattefunn-ordningen.

Ett av prosjektforslagene (Benchmarking) er nært knyttet til hvert enkelt vassdrag/regulering, og er mindre egnet til fellesfinansiering.