Hvordan kan SINTEF hjelp deg med additiv tilvirkning?

Er du nykommer til AM* så er det mye å lure på:

 • Hvordan påvirker AM-teknologi markedet?
 • Til hva skal jeg bruke AM, og hva er gevinsten?
 • Hvilke AM teknologi egner seg for min bedrift?
 • Hvordan bruke AM for å dra størst mulig nytte?

SINTEF hjelper deg hele veien:

 • Støtte for industriell tilpasning og bruk av AM
 • Programvare for AM design og simulering
 • Kunnskap og erfaring rundt råmaterialer for AM
 • Prosessmonitorering og prosesskontroll for AM
 • Metoder for ikkedestruktiv testing for AM

*AM - Additive Manufacturing - Det finnes mer enn 20 AM teknologier, en av disse er 3D Printing som ofte feilaktig brukes som navn på AM.

Bilde fra ConceptLaser, leverandør av maskin i felleseie SINTEF Raufoss Manufacturing – NTNU
Bilde fra ConceptLaser, leverandør av maskin i felleseie SINTEF Raufoss Manufacturing – NTNU

Hva er AM?

Additiv tilvirkning er tverrfaglig

 • Digitalisering: ISO/ASTM definisjonen forutsetter at en 3D-datamodell eksistere for det som skal produseres
 • Materialer: Det kreves kunnskap om aktuelle råmaterialer (f.eks. i form av pulver) og hvordan de oppfører seg i AM-prosessen, samt egenskapene til ferdig produkt. Produserte objekter kan f.eks. ha anisotrope materialegenskaper, d.v.s. ulike egenskaper i ulike retninger..
 • Design/konstruksjon for AM: Hvordan skal en designe for effektivt å utnytte en valgt AM-teknologi; både begrensinger med hensyn til byggeretning i prosessen, og mulighetene til å skape hulrom i objektene og indre gitterstrukturer. Det er et stort behov for bedre grunnlag for styrkeberegninger (FEA).
 • Prosessplanlegging: Kunnskap om hvordan prosessen planlegges for den enkelte maskin slik at den blir effektiv, og en kan holde termiske spenninger og deformasjoner under kontroll.

Additiv tilvirkning er mer enn en ny teknologi

AM er et nytt produksjonsprinsipp som endre hvordan en ser på produksjon:

 • Nye muligheter m.h.t. geometri og integrasjon av funksjoner

 • Nye materialer
 • Ny produksjonskjeder

Fleksibilitet, muligheten til variasjon, men også muligheten til å tenke nytt om

 • Produktutvikling

 • Design

 • Mulighet for å tilpasse/variere material-egenskapene via produksjonsprosessen

 • Opphavsrett (IPR)

 • Verdiskapning for produkter og tjenester

ISO/ASTM 52900 definisjon av AM

 Additive Manufacturing, noun, AM.

Process of joining materials to make parts from 3d model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing and formative manufacturing methodologies.

Hvem skal du kontakte for mer informasjon

IT-teknologi for AM og generelle forespørsler
Tor Dokken

AM Materialkarakterisering og ikke-destruktiv testing for metalliske materialer
Mohammed Mhamdi

AM for plast (polymerer) og kompositter
Erik Andreassen

Industriell implementering og integrasjon
Klas Magnus Boivie