Senior prosjektleder
+47 98 24 68 30
Dame som ser på noen prøver av plankton

Biomassen som produseres eller høstes fra havet inneholder store mengder vann. Vannet må fjernes på en kostnadseffektiv måte uten at råstoffet forringes.

Denne noden skal jobbe med utstyr for av-vanning og preprosessering av biomasse fra lavere trofisk nivå.

Andre laboratorier ved SeaLab kobles til planktonsenteret:

  • Mobilt bioprosessanlegg
  • Raffineringsanlegg
  • Membranfiltrering
  • Tørke og kjøleutstyr

Denne noden kan tilby:

  • Ny teknologi til ingrediensindustrien