Estimering av biomasse ved hjelp av simulering- bilde av datasimulerte bilder

Øystein Leiknes

Forsker
93227617
Navn
Øystein Leiknes
Tittel
Forsker
Organisasjon

Høsting av plankton kan bli en stor ny industri. I dag finnes to ulike selskaper (Planktonic og Calanus).

Det kan i fremtiden bli aktuelt å høstes mange ulike planktonorganismer.

Jetyak:

  • Motordrevet kajakk (fjernkontroll eller autonom). Kan montere inn mange ulike sensorer.

AZFP (Acoustic Zooplankton Fish Profiler)

  • Batteridrevet, akustisk instrument.
  • Kan brukes fra småbåt, settes ut i bøye, eller monteres på autonome farkoster

 

Denne noden kan tilby:

  • Ny fangstteknologi

Modellering, SINMOD:

  • 3D koblet fysisk og biologisk modell
  • Estimering av calanus biomasse i havet
  • Finne høyproduktive områder
  • Modellering av tarevekst