Seniorforsker
+47 92 28 12 75
Bilde av hoppekreps - sterkt forstørret

Denne noden skal holde stamkulturer av ulike zooplankton. Det kan være ulike arter av hoppekreps, tanglopper eller børstemark.

Storskala produksjon av disse organismene kan benyttes til levendefôr, biomasse til fôringredienser.

Utfordringer: Utvikle ny teknologi for forutsigbar og stabil produksjon.

Industriell dyrking av bl.a. hoppekreps, tanglopper og børstemark

  • Aquatic habitat system (2x20x40l)
  • Resirkuleringssystem
  • Ulike småskala dyrkingsrigger
  • ICES inkubator

Denne noden kan tilby

  • Stamkulturer av ulike arter: Acartia tonsa, rotatorier av ulike stammer, tanglopper.
  • Eksempel på nystartet bedrift: C-Feed.