Alger på glass

Mikroalger vil bli en viktig ressurs med mange anvendelser.

Mikroalger kan benyttes til fôr, "grøntvann", helsekost, omega 3 oljer, kosmetikk og energi.

Denne noden skal "fylle gapet" mellom småskala laboratorier og industriskala.

Utstyr til denne noden:

  • 150-300 liter poser og dyrkingssylindere
  • Bioreaktor
  • 1 liters reaktorer (4 stk)
  • Småskala dyrkingssystem
  • Stamkultur/dyrkingsskap
  • Mikroskoper
  • Analyseutstyr (flowcytometer...)

Denne noden kan tilby:

  • Laboratoriet er godkjent for GMO
  • Algeanalyser (HAB)
  • Stamkulturer av ulike arter