Formål med planktonsenteret

Norsk senter for planktonteknologi er en forsøksfasilitet som tilfredsstiller internasjonal standard for forskning og utvikling. Vi tilbyr forskere, studenter og industri mulighet til å gjennomføre relevant forskning på et bredt utvalg planktonorganismer. Dette kan være forskning innen både klima, miljø, økologi, fysiologi, vannkjemi og mikrobiologi.

Senterets mål er å bidra til ny kunnskap om biomarin produksjon/biomasseproduksjon og høsting av planktonbiomasse fra sjøen. Det er NTNU og SINTEF Ocean som drifter senteret og som gjennom dette kan tilby relevant kompetanse til brukere av infrastrukturen.

Forsker ser på alger ved planktonsenteret

Senteret har fem noder

Senteret har fem noder som omhandler følgende: Mikroalger, kimplanter av makroalger, dyrking av zooplankton, estimering av biomasse og høsting, samt prosessering av biomassen. Du kan lese mer om disse nodene i menyen ovenfor.

Nyheter om plankton