Navn Firma Medlemskap / Annet
Equinor  
John Olav Giæver Tande SINTEF Energi AS Formann NK 88
Tidligere leder (-2011) av arbeidsgruppe for utarbeidelse og senere revisjon av IEC 61400-21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
Kjeller Vindteknikk AS Medlem i PT 61400-12-2 Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry
Equinor Deltaker NK88
NEK Fagansvarlig NEK
NEK Fagansvarlig NEK
Statkraft    
  NTNU Deltagelse IEC 61400-3  Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines
  Windmaster Technologies AS  
  Statkraft  
DNV Deltaker NK88
Equinor IEC Expert Management System
Equinor  
Norconsult  
TrønderEnergi Deltaker NK88
TrønderEnergi Deltaker NK88

Vegard Moberget

Raskiftet vindpark

Deltaker NK88

Magnus Wold NVE Deltaker NK88
Håkon Andersen Dr Techn Olav Olsen Deltaker NK88
Vegar Neshaug Fugro Norway AS Deltaker NK88
Felix Kelberlau Fugro Norway AS Deltaker NK88