NK88 er NEKs normkomité vedrørende vindkraftverk. NK88 representerer Norge i det internasjonale arbeidet knyttet til utvikling av standarder vedrørende vindkraftverk. Det internasjonale arbeidet skjer i regi av IEC TC88 og CENELEC TC88 og tilhørende arbeidsgrupper.

 

Formålet med NK88 er:

 1. Behandling/bidrag til utarbeidelse av standarder (IEC og EN) innenfor vindkraft slik at norske interesser blir ivaretatt.
 2. Kunnskapsbase til nytte for norske utbyggere, industri og offentlig myndigheter, herunder oversikt over standarder  (ferdige og under arbeid) for vindkraft.
 3. Direkte kontakt til nettverk av internasjonale eksperter.

Vindkraftstandardene omfatter design krav, måleteknikk og testprosedyrer. Formålet er å danne basis for design, kvalitetssikring og sertifisering. Standardene omfatter alle deler av vindkraftverk, herunder mekaniske og elektriske system, blader og tårn, kontroll og vern.

NB! For å få opp alle normene må det merkes i feltet for tilbaketrukne

Mye brukte forkortelser:

 • TR Technical report
 • TS Technical specification
 • TC Technical Committee
 • NEK Norsk Elektroteknisk Komite
 • IEC International Electrotechnical Commission
 • CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization
 • EN Europanormer
 • MT Maintenance Team
 • WG Working Group
 • PT Project Team
 • CLC CENELEC