Presentasjoner og rapporter

Denne siden inneholder oversikt over presentasjonene som ble holdt under NEF Teknisk Møte 2017, med linker til presentasjoner og rapporter. Personen som holdt presentasjonen er angitt som forfatter.


Torsdag 27. april


Åpningsforedrag: Informasjonsteknologi og elektroteknikk - det digitale energiskiftet

Geir Egil Dahle Øien

NTNU 

Foredrag

 


Sesjon 1: Leveringskvalitet

       

Presentasjon av feilstatistikk i kart

Magnus Holm Nygaard

NTNU

Foredrag

Rapport 

Neste generasjon FASIT - effektivisering, bedre datakvalitet og økt anvendelse av feil- og avbruddsdata

Jørn Heggset

Statnett 

Foredrag

Rapport

Jordfeildeteksjon i høyspent distribusjonsnett ved hjelp av feilindikatorer

Ingrid Myhr  

NTNU

Foredrag

Rapport

Estimering av KILE-kostnader ved seksjonering og feilretting i høyspenningsdistribusjonsnett

Jørgen Tjersland

TrønderEnergi

Foredrag

Rapport

Automatisk hendelsesanalyse 

Henrik Kirkeby

SINTEF Energi

Foredrag

Rapport

Stabilitetsutfordringar i kraftelektronikk-dominerte distribusjonsnett 

Atle Rygg

NTNU

 

Rapport

Måling av frekvensresponser for stabilitetsanalyse i jernbanestrømforsyning

Steinar Danielsen

Bane NOR

Foredrag

Rapport

Smartere anvendelse av strøm- og spenningsmålinger i kraftnettet

Helge Seljeseth

Statnett

Foredrag

Rapport


Sesjon 2: Energilagring, forbrukerfleksibilitet og elektrifiserng av transport


Landstrømforsyning til skip - fordeler, muligheter og utfordringer 

Rune Glomstein

Siemens

Foredrag

Rapport

Trådløs kraftoverføring i fremtidig elektrisk transport 

Ole Christian Spro 

NTNU

Foredrag

Rapport

En studie av økonomisk potensiale for PV-system og batteri i husstand for ulike nettleiestrukturer 

Jørgen Sørgård Erdal 

NTNU

Foredrag

Rapport

Smart batteristyring for plusskunder 

Siri Hegbom 

NTNU 

Foredrag

Rapport


Sesjon 3: Digitalisering av kraftsystemet


Innledning: Endring i kraftbransjen og behovet for innovasjon 

Ståle Svenning 

TrønderEnergi 

Foredrag

 

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Tonje Hermansen 

SINTEF Energi

Foredrag

Rapport

Bruk av smartgrid-teknologi mot et avbruddsfritt distribusjonsnett 

Tonje Rian

NTNU

Foredrag

Rapport

Sikkerhetsbetraktninger rundt selv-helende distribusjonsnett 

Martin Gilje Jaatun 

SINTEF Digital

Foredrag

Rapport

Det digitale kraftsystemet - strukturerte data i kraftsektoren basert på internasjonale standarder

Lars Ihler

NEK

Foredrag

Rapport

Nye metoder for planlegging av smartgrids 

Andreas Hammer 

NTNU

Foredrag

Rapport

Vår elektriske fremtid 

Leif T. Aanensen

NEK

 

Rapport

The Norwegian Smart Grid Laboratory 

Kjell Sand

NTNU

Foredrag

Rapport 


Sesjon 4: Mikronett og distribuert produksjon


Innledning: Mikronett

Kjell Sand

NTNU

Foredrag

 

Micronett pilot i Midt-Norge 

John Kristian Evjen

TrønderEnergi 

Foredrag

Rapport

Simuleringsstudie av spenningskvalitet i lavspenningsnett med plusskunder 

Bendik Nybakk Torsæter 

SINTEF Energi 

Foredrag

Rapport 

Integrasjon av distribuert energiproduksjon 

Leif T. Aanensen 

NEK 

 

Rapport 

Testing av småkraftverks fault ride through egenskaper

Henrik Kirkeby 

SINTEF Energi 

Foredrag

Rapport 


Sesjon 5: Nye komponenter og løsninger for distribusjonsnett


145kV gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter

Erik Haagensen

Siemens

Foredrag

Rapport 

230/400 V TN-system – en selvfølge i alle nye bygninger?

Leif T. Aanensen

NEK

Foredrag 

Rapport

SiC MOSFETs for Future Resonant Converter Applications

Ole-Morten Midtgård

NTNU

Foredrag 

Rapport 

Tilstandsvurdering av 24 kV-isolatorer

Kristian Thinn Solheim

SINTEF Energi

Foredrag 

Rapport 

Hilsen fra presidenten i NEF

Kjell Myran

 

 

 


Fredag 28. april


Innledning: Challenges in pan-EU grid planning and market integration – moving towards the digital energy shift

Daniel Huertas Hernando

ELIA & ENTSO-E

Foredrag 

 


Sesjon 6: Smart transmisjon AC/DC   


Storskala laststyring i Nord-Norge 

Knut Styve Hornnes 

Statnett

Foredrag 

Rapport 

Digitale stasjoner i transmisjonsnettet 

Nargis Hurzuk 

Statnett

Foredrag 

Rapport 

HVDC overføringer av store effekter med tyristor- og transistoromformere 

Tore Undeland 

NTNU

Foredrag 

Rapport 

Storskala laststyring i et kraftsystem 

Thea Ulrikke Øverli 

NTNU

Foredrag 

Rapport 


Sesjon 7: Spenningsregulering og simulering i smarte nett     


Spenningsregulering i distribusjonsnettet

Reidar Tjeldhorn

Magtech

Foredrag 

Rapport 

Nettplanlegging med nye spenningsreguleringstiltak

Henrik Kirkeby

SINTEF Energi

Foredrag 

Rapport 

Monte Carlo simuleringer for beregning av lastflyt i nett med stokastisk variasjon av last og produksjon

Erling Tønne

NTE Nett

Foredrag 

Rapport 

Bruk av fordelingstransformator med automatisk trinnkobler

Magne Kolstad

SINTEF Energi

Foredrag 

Rapport