Partnere

Industripartnere:

Eidsiva Bioenergi
Solør Bioenergi
Statkraft varme
Vardar

Utøvende partnere:

SINTEF og NTNU

Prosjektleder:

SINTEF