Jording som vern mot lynskaderPublikasjoner
Denne siden gir informasjon om materiale publisert gjennom prosjektet.

Adgang til rapportering i form av arbeidsnotater og tekniske rapporter vil inntil videre bli forbeholdt de nettselskap som bidrar økonomisk i prosjektet og organisasjoner som deltar i prosjektets styringsgruppe.

Arbeidsnotater:

  • Jordingsanlegg i nettstasjoner og hos abonnenter i lavspenningsanlegg – AN 07.14.71
  • Målemetoder for kartlegging av impulsegenskaper til jordelektroder anvendt i høyspennings fordelingsnett – AN 08.14.26
  • Nettutforming ved felles jording av HS- og LS-nett i fordelingstransformatorer – AN 08.14.38
  • Spenningsstigning i felles elektrodeanlegg for HS- og LS-siden av fordelingstransformatorer – AN 08.14.55
  • Impulsegenskaper til typiske jordingsanlegg i HS-fordelingsnett – AN 08.14.89
  • Måling av overgangsmotstander og jordresistivitet for flere elektrodeanlegg - AN 09.14.35
  • Jordingsanlegg for fordelikngstransformatorer og vern i fordelingsnett - AN 09.14.36

Rapporter fra EnergiNorge:

  • Optimal dimensjonering av jordelektroder i høyspennings fordelingsnett. Publ. 302-2009


 

Publisert 21. november 2008

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF