Jording som vern mot lynskaderProsjektoversikt
Jordingsanlegg som vern mot lynskader i høyspenningsnett og overførte spenninger til lavspenningsnett

Hovedmålsetningen med prosjektet er å kombinere optimalt dimensjonerte jordingsanlegg med mest mulig hensiktsmessig plassering av overspenningsvern for dermed å redusere omfanget av skader i transformatorarrangement og hos abonnenter.

Prosjektet skal framskaffe ny kunnskap om korrekt og kostnadseffektiv utforming av jordingsanlegg for fordelingstransformatorer for å oppnå lavest mulig overgangsmotstand for 50 Hz og for lynstrømmer.

Som underlag for konkrete anbefalinger vil arbeidet bestå av beregning av driftsfrekvente og transiente overgangsmotstander, måling av 50 Hz overgangsmotstander og jorderesistivitet hos samarbeidende nettselskap. Resultater skal presenteres gjennom forløpende arbeidsnotater samt teknisk rapport ved prosjektavslutningen i 2009. Rapporteringen er underlag for praktiske retningslinjer som skal publiseres gjennom temakonferanser i regi av EBL-K, REN eller SINTEF Energi AS samt gjennom Info-blad/REN-blad.

I hht den opprinnelige prosjektplanen er aktiviteten delt opp i følgende delprosjekter:

  1. Langtidsovervåking av testelektroder
  2. Måling av impulsmotstand for jordelektroder
  3. Transformatorarrangement med felles HS- og LS-jording for 50 Hz formål
  4. Transformatorarrangement med atskilt HS- og LS-jording for 50 Hz formål
  5. Optimal dimensjonering av lynimpulsegenskaper for elektrodeanlegg
  6. Sluttrapportering

Publisert 21. november 2008

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF