Jording som vern mot lynskaderNyheter

Det er økt behov for kunnskap omkring jording i elkraftanlegg etter innføring av nye Forskrifter for Elektriske Forsyningsanlegg (FEF 2006) og bruk av nasjonale og internasjonale normer. I forbindelse med innføringen av FEF 2006 har DSB intensivert oppmerksomheten på ulike aspekt vedrørende jording i elkraftanlegg.

En viktig forutsetning for å komme fram til praktiske retningslinjer er et nært samarbeid mellom deltagende nettselskap og SINTEF/NTNU. Nettselskapene drar fordel av å motta fortløpende ny informasjon fra prosjektarbeidet, noe som kan anvendes i praksis før prosjektets sluttrapport foreligger.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2009. 

Publisert 21. november 2008

Kontakt kan tas med:

EBL-Kompetanse:        
Ketil Sagen.
ks@ebl-kompetanse.no 
Tlf. 23 20 57 14 / 934 08 709SINTEF Energi AS:
Arne Petter Brede.
arne.p.brede@sintef.no 
Tlf. 73 59 72 66 / 901 88 137

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF