Jording som vern mot lynskaderNøkkelinformasjon

Prosjekttype:

  • Brukerfinansiert med støtte fra EBL-K.   Varighet: 2,5 år
  • Totalbudsjett: 2,1 MNOK

Deltagende nettselskap:

  • Agder Energi Nett
  • Eidsiva Nett
  • Hafslund Nett
  • Lyse Elnett
  • Stange Energi
  • Valdres Energiverk
  • VOKKS

Utøvende partnere:
SINTEF Energi AS og NTNU/Elkraftteknikk

Publisert 21. november 2008

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF