Jording som vern mot lynskaderMetoder
Det vil bli benyttet ulike metoder for å nå målsettingene med prosjektet

Teoretiske studier

  • Inkluderer bruk av avansert nummerisk beregningsprogram utviklet spesielt for studium av strømledning i jordsmonn

Praktiske målinger

  • Nettselskap foretar systematiske målinger av 50 Hz overgangsmotstander hele året på utvalgte elektrodeanlegg
  • Måling av 50 Hz overgangsmotstander hos samarbeidende nettselskap
  • Måling av jordresistivitet ved utvalgte elektrodeanlegg hos samarbeidende nettselskap

Publisert 21. november 2008

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF