Jording som vern mot lynskaderMålsetting

Hovedmålsetting

Delmålsetting
Framskaffe konkrete anbefalinger om
  • utførelse av jordingsanlegg for avledning av lynstrømmer som treffer master eller  fordelingstransformatorer
  • utførelse av felles og atskilte jordingsanlegg på HS- og LS-siden av transformatorer
  • sammenkopling av abonnenters sikkerhetsjord til transformatorers jordingsanlegg
  • optimal plassering av overspenningsvern
  • retningslinjer for måling av overgangsmotstander i elektrodeanlegg og kartlegging av  jordresistivitet som underlag for dimensjonering av jordelektroder

Framskaffe kunnskap om

  • årstidsvariasjoner for 50 Hz overgangsmotstander for typiske elektrodeanlegg
  • nøyaktigheten ved modellering av elektroders impulsegenskaper i nummerisk beregningsprogram ved å sammenligne resultater fra feltmålinger
  • maksimal spenningsstigning på felles elektrodeanlegg eller om berøringsspenninger tilfredsstiller kravene i FEF 2006 for noen utvalgte nett
  • berøringsspenninger på atskilte elektrodeanlegg tilfredsstiller kravene i FEF 2006 for noen utvalgte nett
  • impulsegenskapene til jordingsanlegg sett i relasjon til 50 Hz overgangsmotstand


 

Publisert 21. november 2008

Kontaktperson: Arne Petter Brede

SINTEF