22. september 2020 Nærmere realisering av havvind i Norge Program
13. juni 2019 Havvind - the next big thing! Program
24. oktober 2018 Havvind - olje- og gassplattformer Program
15. juni 2017 Integrerte løsninger for drift og vedlikehold i offshore vind tar fart. Digitalisering Program
25. oktober 2016             Europas største vindpark på land bygges i Midt-Norge Program
21. juni 2016 HAVVIND - en av verdens mest dynamiske, grønne og miljøvennlige bransjer Program
20. oktober 2015 The Big Blue - havrommet  Program  
4. juni 2015 EUs satsing på Wind Energy og fornybarprosjekter i Horizon 2020 Program  
20. november 2014  HIPRWIND / FLEXWT  Program
14. mai 2014

 

 Offshore vindkraft i en europeisk dimensjon 

 Program 
20. september 2012


Hvorfor er samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene viktig?


Program 


14. februar 2013

 

Europa som hjemmemarked

 

Program

 

7. juni 2013

 

Noweri - Den unike FoU infrastrukturen for offshore vind Program
30. oktober 2013 Teknologi- og industriutvikling i Midt- Norge. Hvordan lykkes vi innen vindkraft? Program