Presentasjoner fra tidligere seminar

Presentations from seminar 22 September 2020  
Hva er EU strategi knyttet til Offshore Vind? Bård Wathne Tveiten,  Markedsdirektør, SINTEF Ocean
Hva må til for at Norge skal lykkes med land- og havvind? John Olav Giæver Tande, Sjefforsker, SINTEF Energi AS
Digital Twin for improved management of wind farms Trond Kvamsdal, Professor, NTNU
Vindlab "Norwegian Wind Power Lab" Hans Christian Bolstad, Sr Prosjektleder, SINTEF Energi AS
   
Presentations from seminar 13 June 2019  
Med havvinden til nye markeder Jon Dugstad, Norwegian Energy Partners
Where Industry meets Data Science Yngve Hellerud, DNV GL
Europeisk forskningssamarbeid på havvind  John Olav Tande, SINTEF Energi AS
Floating wind - the next big thing  Geir Olav Berg, Aker Solutions 
AutoKons - automatisert produksjon av store stålkonstruksjoner Pål Ystgaard, SINTEF Industri
   
Presentations from seminar 24 October 2018  
Experiences from Hywind Scotland and the way forward for Equinor on floating offshore wind Hanne Wigum, Equinor
Vindparktilkopling til offshore installasjoner - Forskning viser stort potensiale Harald Svendsen, SINTEF Energi
Siemens bygger ny batterifabrikk i Trondheim Kenneth Tjong, Siemens
Europeiske FoU muligheter innen energiområdet Marianne Haavardsholm Aandahl, Forskningsrådet
Europeiske FoU muligheter innen energiområdet EERA & ETIPwind John Olav Tande, SINTEF Energi
Resultater fra EU H2020 prosjektet Lifes50+ Petter Andreas Berthelsen, SINTEF Ocean
   
Presentations from seminar 15 June 2017  
"Åpen plattform / Kongsberg økosystem" Jeppe Sverdrup, Kongsberg Digital
Statoil - brukerperspektiver knyttet til digitalisering i offshore vind Nenad Keseric, Statoil
Integrerte operasjoner - mulighetsrommet ved digitalisering av drift og vedlikehold Anders Valland, SINTEF Ocean
Fra olje og gass til vindkraft Jon Arne Silgjerd, Automasjon og Data
Monopile in finite water depth: Waveloads and Responses based on experiments Maxime Thys, SINTEF Ocean
Nyheter fra det europeiske forskningssamarbeidet John Olav Tande, SINTEF Energi
   
Presentation from seminar 25 October 2016  
See NOWITECH web  
   
Presentation from seminar 21 June 2016  
See NOWITECH web   
   
Presentations from seminar 20 October 2015  
Introduction Hans Christian Bolstad, SINTEF, Vegard Saur, Windcluster Norway
Ocean Space Centre - En nasjonal satsning med store muligheter! Atle Minsaas, MARINTEK
Drift og vedlikehold - spisset satsing i UK og Tyskland  Vegard Saur, Windcluster Norway
EERA JP Wind / Nyheter fra EU H2020 Energy Calls John Olav Tande, SINTEF, Tor Ivar Eikaas, NFR
Seawatch Wind Lidar Buoy: Tailored for Renewables! Vegard Neshaug, Fugro OCEANOR
Corrosion Control og våre erfaringer fra UK Svenn Magne Wigen, Deepwater Norway
   
Presentations from seminar 4 juni 2015  
Strategier for vedlikehold av vindparker Jan Erik Salomonsen, MainTech AS
IEA Wind Task 26: "Cost of Wind Energy" og IEA Wind Task 33: "Reliability Data". hva kan dette gi for industrien? Thomas Welte og Iver Bakken Sperstad, SINTEF Energi
Horizon 2020 Program Call: Energisektoren Mari Lyseid Authen, Norges forskningsråd
Nye forskningsaktiviteter og muligheter i Europa og Norge. FME, TPWind, EERA John Olav Tande, NOWITECH / SINTEF Energi
   
   
Presentations from seminar 20 November 2014  
Status og perspektiver for norsk og internasjonal utvikling av offshore vindkraft John Olav Tande, NOWITECH/SINTEF Energi
Hvilke muligheter vil HIPRWIND/FLEXWT kunne gi lokale industriaktører Torbjørn Digernes, NTNU
Kongsberg Maritime: muligheter og utfordringer med kontroll og monitorering av offshore vind park   Kenneth Nakken, Kongsberg maritime
Offshore vind - industriens utfordringer Marte de Picciotto, DNV GL Group
   
Presentations from seminar 14 May 2014  
HyWind Scotland Rune Yttervik, Statoil
Muligheter innen Horizon 2020  Mari Lyseid Authen, Norges forskningsråd
TP Wind/EU forskning - nye spennende prosjekter Hans Christian Bolstad, SINTEF Energi AS
Fjernstyrt overvåkning – smarte valg kan gi store besparelser Øyvind Netland, Norsk Automatisering 
Styring og Overvåkning av vindparker Eirik Skare, Kongsberg Maritime A/S
Intpows vinddatabase, muligheter for norske bedrifter Jon Dugstad, Intpow
   
Presentations from seminar 30 October 2013  
NOWITECH med EU som hjemmemarked  John Olav Tande, SINTEF Energi AS
Erfaring fra etablering av norsk vindturbinproduksjon Torolf Pettersen, Blaaster Wind Technologies
Sarepta - Veien videre Anne Strømmen Lycke, Sarepta Energi AS
Hvordan bidrar myndighetene til å løfte en næring Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge
   
Presentations from seminar 7 June 2013  
   
NOWERI - From plan to establishment Michael Muskulus, NTNU
Horizon 2020 som verktøy Sølvi Silseth, Innovasjon Norge
OBLO The Oceanic Boundary Layer Observatory Annette Stephansen, NORCOWE
   
Presentations from seminar in Trondheim 14 February 2013  
   
EU som hjemmearena for forskning og samarbeid Tor Ivar Eikaas, Norges forskningsråd
Status og muligheter i Tyskland Gerda Geyer, Innovasjon Norge (Tyskland)
Internasjonal strategi, EERA og TP Wind John Olav Tande, direktør NOWITECH
Hva skal til for å lykkes i Europa Håvard Risnes, Innovasjon Norge
Behov og erfaringer fra partnerskap med europeisk leverandørindustri Kristian Holm, Kongsberg Maritime
Siragrunnen Offshore Vindpark. Kvalifisering av norsk industri Harald Dirdal, Havgul
   
Presentations from seminar in Trondheim 20 September 2012  
   
Samhandling FoU og Næringsliv - En formel for suksess for Midt-Norge Eli Arnstad, Sparebank1 SMN
Offshore Wind development: Industry role and possibilities Halvfdan Brustad, Statoil
Cost Rreduction in Offshore Wind: What are the potentials and why is it a matter of necessity? Jørgen Krokstad, Statkraft Development
Windcluster Mid- Norway towards 2015 Viggo Iversen/Susanna Brynhildsen, Windcluster Mid-Norway
NOWITECH We make it possible John Olav Giæver Tande, SINTEF Energi AS
Access Mid-Norway - and discover your future Tore L. Lauritzen, Access Mid-Norway