Målsetningen med prosjektet

å analysere og evaluere tekniske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved installasjon og integrasjon av moderne IKT-systemer for tilstandsovervåking og vedlikehold av vannkraftverk (f.o.m. vannvei t.o.m. krafttransformator).

Prosjektet omfatter følgende syv delprosjekter:

  1. Prosjektledelse
  2. Forprosjekt
  3. Integrasjon av IKT-systemer for tilstandskontroll og vedlikehold av vannkraftverk
  4. Evaluering av metoder og systemer for tilstandskontroll og diagnose av vannkraftverk
  5. Ledelse og kunnskapsforvaltning i kraftbransjen med fokus på drift og vedlikehold
  6. Strategi for innføring og effektiv utnyttelse av IKT-systemer for vedlikehold
  7. Resultatspredning

Flere av delprosjektene er delt inn i definerte aktiviteter.

 

Varighet: 2001-2004
Totalbudsjett: 10 mill kr

Ytterligere informasjon om delprosjekter, budsjett osv finnes i prosjektplan og statusrapporter.

 

Kontakt: Arnt Ove Eggen , SINTEF Energi AS