Heterogeneous Computing

About Dept. Appl. Math

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Rundt 2000 ansatte arbeider med å finne smarte og lønnsomme løsninger på oppdrag for kunder både i inn- og utland. Vi driver med forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag.

Arbeid ved avdeling for anvendt matematikk

Virksomheten på Avdeling for Anvendt matematikk er basert på avansert kunnskap innen geometri, visualisering, numeriske metoder, simulering og optimering. Vi arbeider i et svært spennende skjæringspunkt mellom akademisk forskning og industrielle anvendelser, ofte i tett kobling med en krevende kunde og/eller et godt universitetsmiljø. Aktiviteten vår favner en rekke anvendelser: fra visualisering av store mengder romlige og stedfestede data, 3D animasjon og billedbehandling, via transportoptimalisering, turnus- og arealplanlegging og logistikk, til CFD (Computational Fluid Dynamics) og beregningsmetoder for ekstrudering av metaller eller strømning av fluider i reservoarer, brønner og rørledninger.

GPU maskinVi jobber på mye spennende ny hardware, og har 5-GPU maskin og Playstation stående på avdelingen for utvikling av parallel kode. Vi har videre også tilgang til Cell BE Blade Center, og gode kontakter til hardwareprodusenter for tidlig tilgang til nye arkitekturer.

Published September 16, 2008