Maria Barrio
Direktør i Gassteknisk Senter, SINTEF

Tekst og foto: Mette Kjelstad Høiseth

Står støtt på egne ben
Som sin forgjenger, ble Maria Barrio headhuntet til direktørstillingen i Gassteknisk Senter (GTS). I januar tiltrådte hun den nye stillingen etter ett år utenfor Gløshaugen-miljøet, og ser frem til å komme i gang.

- Fremover skal vi rette blikket mot naturgassforskning, og der føler jeg at vi starter med relativt blanke ark, sier doktor ingeniør Maria Barrio (37) som er ny direktør fra SINTEF i Gassteknisk Senter.

Svaret kommer etter et lite opphold, men uten nøling. Som om hun hadde forventet å få spørsmålet: Hvordan er det å ta over etter Nils A. Røkke?

For dem som har fulgt klimadebatten og spørsmål om CO2-håndtering, er Nils Røkke et kjent navn. Han blir regnet som en av verdens fremste eksperter på dette forskningsområdet.

Har en blid jente fra Spania hørt om å hoppe etter Wirkola? Dette norske uttrykket som rommer både frykt og en stor porsjon pågangsmot. Ja, det har hun. Maria kjenner uttrykket, men hun tror det kan være en fordel å ikke være norsk. At en utenlandsk bakgrunn gjør at hun tenker annerledes, selv om hun har bodd i her i landet siden 1997. Selvsagt håper hun på å oppnå bra resultater.

Rett og slett best
Maria og Daniel bestemte seg for å flytte til Norge etter bryllupsreisen, som ga mersmak på landet, arbeidsmulighetene og livskvaliteten.

Det må være mye som frister når du sier opp en god jobb i Portugal og reiser flere hundre mil nordøstover mot polarsirkelen uten fast jobb i sikte. Kjærlighet opplagt, men mannen sin traff hun i Manchester i England da hun fullførte en mastergrad. Han er halvt norsk/halvt portugiser, så der finner vi litt av forklaringen. En annen kan være at vi i Norge har en svært høy livskvalitet, ifølge Maria.

Solid skolert
Apropos mastergrad – Maria har dobbel tittel, sivilingeniør fra Spania og mastergrad fra England. Først var det sivilingeniørstudier i Spania innen maskin i seks år. Det siste året var hun imidlertid utvekslingsstudent i Manchester i England der hun tok et par ekstra fag og fikk mastegrad innen Thermal Power and Fluids Engineering.

Vel fremme i Trondheim ble det doktorgradsstudier innen bioenergi. Studiene i England, som dreiet seg om simulering av en reaktor til bruk for bioenergi, kom dermed godt til nytte. I doktorgradsstudie ble det mye jobb i laboratoriet med eksperimentelt arbeid med gassifisering av biomasse.

I løpet av doktorgradsarbeidet blir Maria godt kjent med SINTEFerne som sitter i samme hus på Gløshaugen. Etter disputasen i 2002 fikk hun jobb hos SINTEF Energiforskning på avdeling Energiprosesser. På faglaget gassteknologi dreide mye av arbeidet seg om CO2. - Jeg ble selv leder for faglaget gassteknologi i ca ett og halvt år, tilføyer Maria.

EU-fokus
Det har i det hele vært mye gassrelatert arbeid. - Gass har vært en fellesnevner, sier Maria, og ramser opp CO2-transport med skip, CO2 verdikjede. Jobben jeg hadde i Portugal var i et stort engineeringselskap, også rettet mot naturgass. Der arbeidet hun i to år mellom Manchester og flyttingen til Norge.

SINTEF Energiforskning har vært og er sterkt involvert i EU-prosjekt (ENCAP, DYNAMIS, ECCO) Og dette passet henne bra. Hun er språkmektig, snakker flytende spansk, portugisisk, engelsk, fransk og norsk og har i tillegg bodd i flere europeiske land. Det er en bakgrunn som gir trygghet og sikkerhet i møte med mange kulturer og forskjellige mennesker i de store, tunge EU-prosjektene.

Maria kom tilbake etter 13 måneder hos Aker Solutions der hun trivdes godt og følte at hun fikk faglig påfyll. Det var en lærerik tid hvor hun hadde mye kontakt med leverandører og olje- og gasselskaper. - Jeg lærte mye om hvordan SINTEF og NTNU blir sett på utenfra og hva som er viktig når vi møter næringslivet. Det var nyttig.

Hvorfor sa du da ja til SINTEF?

- Det var et verdivalg, hva har jeg lyst til å gjøre? Fortsette i næringslivet/industrien med faglig innhold og på sikt karriere innen prosjektlederlinjen eller mer administrativrettet jobb med kommunikasjon der oppgaver løses på en litt annen måte.

Har oversikten
- Jeg liker å forholde meg til mennesker, liker å snakke med folk. Det merker man, for Maria er sympatisk - imøtekommende, interessert og lyttende. Med entusiasme forteller hun at hun liker oppstartfasen i prosjektene, da alt er litt usikkert og trådene skal samles og man skal få oversikten for å nå et resultat.

- Konkretiseringsfasen, sier hun, når tingene er diffuse. Der tror jeg at bakgrunnen min kommer til nytte, både den faglige og kulturelle. Jeg liker teknologi blandet med kommunikasjon.

Annet fokus 
De har regelmessige møter Maria og Nils Røkke. Hun liker å høre hans synspunkter.

I GTS er fokuset dreiet mot andre områder enn CO2 nå. - Naturgass, for eksempel, trenger et løft påpeker Maria. I senteret ønsker de å bygge ny kunnskap og teknologi for å utnytte naturgass på en effektiv og miljømessig bærekraftig måte som kan danne grunnlag for en ny industriell boom i Norge.

- Det handler om å fortsette det gode arbeidet som er gjort, pleie kontaktene som er knyttet og bruke navnet vi har fått mye takket være Nils Røkke, Olav Bolland, Bjarne Foss og Per E. Frivik, sier Maria Barrio.

Publisert 1. februar 2012