Bjarne Foss
Professor i Teknisk kybernetikk og tidligere leder av Gassteknisk senter, NTNU

Tekst og foto: Bjørg Hernes

- Etter starten som professor på NTH fokuserte jeg på å bygge opp en forskergruppe med stipendiater og samtidig utvikle et godt kurs innen mitt fagområde, forteller Bjarne Foss.

Etter noen år, i 1995-96, hadde Foss friår og bodde i Austin, Texas. Dit var selvfølgelig også resten av familien med, og ungene gikk i amerikansk skole og barnehage.

I perioden 1999-2001 var han instituttleder for Institutt for teknisk kybernetikk. Fra 2002 av har han vært medlem av NTNUs styre, en relativt utsatt post.

Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF
Det var Foss som tok initiativet til å starte opp Gassteknisk Senter, og han har også hele tiden vært leder av senterets NTNU-del.

- Jeg ønsket å koordinere kreftene på NTNU, og etter hvert fikk vi også med SINTEF, forteller han.

- Jeg brenner for at NTNU skal være en viktig nasjonal institusjon. Jeg synes ikke NTNU har den plass det har potensiale til å kunne ha. For meg er Gassteknisk Senter et middel til å oppnå dette.

- Jeg er veldig for at vi skal ta NTNU i bruk. Det ligger mye i systemet som ikke fullt ut er tatt i bruk ennå. Det befinner seg mange isolerte
"forskningsøyer" innenfor NTNU-systemet, og jeg synes det er viktig å få til et samarbeid på tvers.

- Arbeidet med Gassteknisk Senter har vært spennende, men også strevsomt, konkluderer han.

Nye selskaper
I tillegg NTNU-ledelsen av Gassteknisk Senter har Foss hatt sin egen forskningsgruppe med seks stipendiater og to post.doc.-studenter.

Bjarne Foss har vært med og startet opp to selskaper:

  • Cybernetica AS i 2000
  • Cyberlab AS i 1999

Han har vært aktivt med i utviklingen av Cybernetica, som er et selskap med ti ansatte. De leverer styringssystemer til industrielle formål.

Cyberlab, hvor han har vært aktivt med hele tida, driver med internettbaserte læringstjenester.

Aktiv fritid
- Min mor er fra Wales, så da jeg var liten var jeg mye der. Av den grunn er jeg interessert i kulturen der, og jeg kan noen få ord på walisisk.

- Ellers leser jeg litt når jeg har tid; skjønnlitteratur; krim og spennende skildringer. Jeg har også vært medlem av Turistforeningen i alle år, og har gått mye i fjellet, sommer som vinter. Om sommeren tilbringer jeg og familien dessuten alltid et par uker av ferien med soling, bading og kryssing med egen snekke (25 fot) i Oslofjorden sammen med mine to søsken.

Publisert 1. februar 2012