Studentekskursjon til Tjeldbergodden 2010
Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF har Statoil som en strategisk partner. Med basis i dette inviteres 12 studenter til å delta i et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Statoil Tjeldbergodden hvert annet år.

Hensikten er å gi studentene en helhetlig og praktisk forståelse for hvordan et moderne prosessanlegg drives. Det vil bli lagt vekt på å beskrive ulike arbeidsprosesser og hvordan ulike fagdisipliner samarbeider. Studentene vil bli utfordret i å bruke sin teoretiske kompetanse til å forstå operasjonelle forhold i et moderne produksjonsanlegg. Selv om prosessanlegget er en av verdens største og mest moderne metanolfabrikker, er bedriften relativt oversiktlig. Statoil Tjeldbergodden har ca. 130 ansatte, derav ca. 70 skiftgående.

Prosjektet baserer seg på at 12 siv.ing. studenter oppholder seg en uke ved Statoil Tjeldbergodden (23.-27. august 2010) og i denne perioden gjennomgår et kurs som fokuserer på ulike aspekter ved drift av et moderne prosessanlegg. Undervisningen gis av Statoil-ansatte og vil være en blanding av forelesninger, omvisninger, og selvstendig prosjektoppgaver i grupper på 4 studenter. Reise til/fra Trondheim og opphold på Tjeldbergodden dekkes av StatoilHydro og Gassteknisk Senter.

Etter ekskursjonen vil det være mulig å fortsette med prosjekt- og masteroppgaver direkte koplet til StatoilHydro Tjeldbergodden. Veiledningen av prosjekt- og masteroppgaver vil foregå i samarbeid med StatoilHydro forskningssenter i Trondheim.

Vanligvis rekrutteres to studenter fra hvert av følgende institutt. Kontaktpersoner kan gi utfyllende informasjon:

 

Kriteriene for utvelgelse er:

  • Karakterer
  • Motivasjon

 

Kontaktpersoner:

  • Rotvoll/Forskningssenter: Margrethe Hånes Wesenberg
  • Tjeldbergodden: Hilde Hognset Gauslaa
  • Gassteknisk senter: Torstein G. Skarsgard

Publisert 10. november 2011