Oktober 2021: Kartlegging av sokkelen i nord er aksjonspunkt i Hurdalsplattformen

"En ny giv i nordområdene omfatter en kraftfull satsing på utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel."

"Regjeringen vil bidra til mer kunnskap og videre kartlegging av havsokkelen lengst mot nord sammen med andre arktiske stater."

oktober 2021.gif