November 2021: Fiskeri- og havministeren vil gi 10 millioner kroner til GoNorth

Pressemelding fra NFD | 8. november 2021

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til polarforskningsprogrammet GoNorth i 2022. Midlene skal brukes til å dekke deler av kostnadene ved forskningstokt til Polhavet neste år.

Go North vil bidra til å styrke Norges rolle og rennommé som ledende polarnasjon og havnasjon. Sikkerhetspolitisk har det også betydning at Norge markerer tilstedeværelse i Polhavet og opparbeider egen kunnskap og data om geologi, oseanografi og klimaendringer sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Polarforskningsprogrammet GoNorth har som mål å fremme norsk forskningsinnsats i og kunnskap om Polhavet.

Toktene skal gå til havområdene nord for Svalbard. Norske sokkelrettigheter i dette området ble avklart i 2009 da FNs kontinentalsokkelkommisjon kom med anbefalinger om yttergrensen for norsk sokkel utenfor 200 nautiske mil nord for Svalbard og inn i Polhavet. GoNorth-prosjektet vil utvikle kunnskapen om geologien i områder som er viktig for fremtidig forvaltning av norske interesser i området.

Videre vil prosjektet bidra med informasjon på områder som er viktige for norsk havforvaltning, som geologi, geofysikk, biologi, oseanografi og teknologi.

Det planlegges til sammen tre tokt. Første tokt er planlagt i 2022 med forskningsfartøyet FF Kronprins Haakon.

Polarforsknings-programmet Go North er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Akvaplan-Niva, Norges geologiske undersøkelse (NGU), NORCE, NORSAR, Norsk Polarinstitutt, NUPI, Nansensenteret i Bergen (NERSC) og SINTEF. Prosjektsekretariatet ledes av SINTEF.