Vellykket på vårens siste SINTEF-seminar i Oslo
Olaf Brastad i Bellona fikk visualisert hva det handlet om da han ”bygde hus” av melkekartonger – og stilte spørsmål om hvem som hadde ansvaret for byggematerialene når de skulle kastes.

Vi panter flasker og vi bretter melkekartonger for gjenvinning. Vi kaster ikke mobiltelefoner i

Olav og pappkartongene
Olaf Brastad fra Bellona bygde papphus.
søpla, og pc og bil betaler vi miljøgebyr på for at de skal tas vare på videre.
Men byggematerialer gjør vi ikke noe med. Byggenæringen, som står for 40 prosent av den nasjonale miljøbelastningen, bør ha store samvittighetskvaler, sa Brastad.
 
Anledningen var SINTEF-seminarets tema torsdag 30. april. Det handlet nemlig om miljøtenking i byggebransjen.

Blir miljø tatt på alvor i byggebransjen? var spørsmålet som ble stilt der samarbeidspartnere i prosjektet GLITNE, Bellona, Snøhetta og SINTEF Byggforsk, stilte med foredragsholdere.
 
 
 
Betimelige spørsmål
Seminaret var godt besøkt med over 50 deltakere. Det var folk fra Skanska og fra Forskningsrådet, og både byggevareindustri, gjenvinningsselskaper og arkitektbransjen var representert.
 
Etter foredragene fra Kristin Holthe, SINTEF, Olaf Brastad, Bellona og Tarald Lundevall fra Snøhetta, kom det flere konstruktive forslag kom fra salen.

 
Panel seminar
Foreddragsholderne Kristin Holthe, SINTEF Byggforsk, Tarald Lundevall fra Snøhetta og Olaf Brastad, Bellona, fikk god dialog med tilhørerne fra panelplass.
 
Noen påpekte at GLITNE-metodikken virket komplisert og at det må være viktig å finne mer håndterbare, klare og akseptable ordninger.

Andre mente at det burde være noen klare knagger når det gjelder data som skal tas med, og for at bransjen skal akseptere en kostnad, må dette bunne i en felles forståelse av at miljøbelastning ER et problem.

Til syvende og sist er det pris som vil telle, mente andre – og vil det bli ”lønnsomt” å bygge miljøriktig?
 
 
 

Møteleder Rita Westvik ledet både diskusjon og seminar på en utmerket måte.
Ingen endelig løsning
Foredragsholderne gjorde det klart at prosjektet først og fremst skulle løfte fram mulighetene og at det ikke har noen gjennomføringsmandat.

- Vi er i ferd med å dekomponere en kompleks situasjon, og har foreløpig ikke funnet løsningen på alt, sa seniorarkitekt Tarald Lundevall fra Snøhetta som mente at bare det å synliggjøre problemet var en start.

-At alle initiativtakere i planleggingsfasen gjør seg miljøvurderinger, er ofte nok til at det skjer noe, sa han.

Kristin Holthe fra SINTEF Byggforsk understreket at det å legge fram prosjektet i ulike fora, var en del av planen og takket for alle tilbakemeldinger fra forsamlingen.

Publisert 19. mai 2009