Tidligere GLITNE nyheter

GLITNE omtaler
Arvid Hallén, adm. dir. i Norges Forskningsråd, nevnte GLITNE i sitt foredrag på Byggedagene i mars. Les foredraget her.

Flere artikler ifm. lansering av resultater finner du under Publikasjoner i venstremeny.

GLITNE presentert på to konferanser
I juni 2009 ble GLITNE presentert på konferanser i Nederland og Finland.
CIB IDS 2009, "Improving Construction and Use through Integrated Design Solutions", 10.-12. juni i Espoo. Artikkelen til Kristin Holthe bygger på arbeid gjennomført ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB på Ås) og i GLITNE-prosjektet, og har tittelen ”Improved building design by joint calculating building costs and environmental costs?” Les presentasjonen her.
SASBE 09 "Building smartly for a changing climate", 15.-19. juni i Delft. Artikkelen til Silje Wærp bygger på resultatene fra det Husbanken-finansierte GLITNE-prosjektet Design for gjenbruk (avsluttet 2008). Tittelen er “TURN-OVER RATE AND ENVIRONMENTAL LOAD FOR BUILDING MATERIALS – CHECKPOINTS IN DESIGN PROCESS”. Les presentasjonen her.

Artikkel i Arkitektnytt
"Vil innføre pant på byggevarer"

Seminar
30. april 2009 ble det avholdt et seminar "Blir miljø tatt på alvor i byggebransjen" hvor GLITNE var tema. Olav Brastad, Tarald Lundevall og Kristin Holthe holdt innleggene. Seminaret var godt besøkt med over 50 deltakere. Etter foredragene kom det flere konstruktive forslag kom fra salen. Les mer om seminaret.
Seminaret ble også omtalt i en artikkel og en kommentar i Teknisk Ukeblad.

Artikkel i Gemini om GLITNE:
Artikkelen kan du laste ned på norsk eller engelsk.

Nyhetsbrev
GLITNE nyhetsbrev av 18.02.09 kan du laste ned her.

GLITNE Gjenbruk er et prosjekt under GLITNE, finansieret av Husbanken. For mer info, klikk her.

Publisert 6. mars 2012