Partnere
Følgende partnere er med i GLITNE:

Snøhetta AS
Kontakt: Ole Gustavsen, Tarald Lundevall,
Elin H. NilsenElin Vatn
Telefon: 24 15 60 60
www.snohetta.com

Miljøstiftelsen Bellona
Kontakt: Olav Brastad
Telefon: 23 23 46 00
www.bellona.no


AHO
Kontakt: Marius Nygård
Telefon: 22 99 70 86
www.aho.no


Entra Eiendom AS
Kontakt: Carl Henrik Borchsenius, Lise Katrine Amlie
Telefon: 21 60 51 00
www.entraeiendom.no


FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon
Kontakt: Anne Marie Landsverk Holst, Gjensidige
Marit Nøkleby, If
www.fnh.no


Grønt Punkt Norge AS
Kontakt: Eirik Oland
Telefon: 22 12 17 86, 930 52 492
www.grontpunkt.no
 


OSO AS
Kontakt: Christoffer Braathen
Telefon: 906 00 000
www.oso.no


Protan AS
Kontakt: Jon Hernæs
Telefon: 32 22 16 00
www.protan.no


Norsk Stålforbund
Kontakt: Kjetil Myhre
Telefon: 67 83 86 61
www.stalforbund.com

SINTEF Byggforsk
Kontakt: Mads Mysen, Kristin Holthe, Silje Wærp
Telefon: 22 96 55 55
www.sintef.no/byggforsk

Norconsult informasjonssystemer
Kontakt: Øyvind Jensen
Tel. 67 57 15 00
www.isy.no  

Statens bygningstekniske etat (BE)
Kontakt: Brita Dagestad
Telefon: 22 47 56 00
www.be.no


NCC Construction AS
Kontakt: Sigrid Strand-Hanssen
Telefon: 22 98 68 00
www.ncc.no


Teknobygg AS
Kontakt: Sigmund Haavi, Marthe Brækstad
Telefon: 73 87 98 00
www.teknobygg.no


Treindustrien
Kontakt: Jarle Svanæs, Norsk Treteknisk Institutt
Telefon: 22 96 55 00
Kontakt: Knut Fjulsrud


Veolia miljø AS
Kontakt: Arild Eriksen
Telefon: 22 12 96 00
www.veolia.no


 

Publisert 5. juni 2007