Forskningsrådet - BIA
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er rettet mot kunnskapsbasert næringsliv og deres samarbeidspartnere i norske eller internasjonale FoU-miljøer.
 
Programmet setter forskningsbasert innovasjon i sentrum, og har som mål "å fremme norsk næringslivs evne og vilje til innovasjon". Dette gjøres ved å støtte FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, utfordringer og aktiviteter. BIA er forskningsrådets største program.
 
BIAs anvarsområde ligger spesielt innenfor deler av følgende næringssektoren:
  • IKT-sektoren
  • Tjenesteytende sektor
  • Vareproduserende industri
  • Bygg- og anleggssektoren
  • Prosessindustrisektoren
  • Biomedisinsk og bioteknologisk industri 
BIA karakteriserer bedriftene som får støtte fra programmet med: "bedriftene har evne, vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon, og har et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet" og "bedriftene som deltar tør å ta en større risiko for å oppnå mer, blant annet på grunn av den tryggheten som offentlig støtte innebærer".

Publisert 11. februar 2009