Publikasjoner
Rapporter og notat Referanse Forfatter
SINTEF Byggforsk Prosjektnotat Holthe, Kristin, Wærp, Silje
SINTEF Byggforsk Prosjektrapport 54 Forslag til Byggenæringens Miljøfond og Tiltaksmodell   Mysen, Mads, Holthe Kristin, SINTE Byggforsk; Lundevall, Tarald, Snøhetta, Landsverk Holst, Anne Marie, FNO
Utredning. Oppsummering av spørreundersøkelse blant partnere i GLITNE (2008)   Ovesen, Hege; SINTEF Byggforsk
GLITNE DP1: Miljøvurderingsmetoder for bygg og økonomisk vekting av miljøeffekter. Høringsutgave til partnere (2008)   Strand-Hanssen, Sigrid; SINTEF Byggforsk
GLITNE - Vurdering av utvidet produsentansvar for bygg i lys av erfaringer fra andre næringer (2007)   Mysen, Mads; SINTEF Byggforsk
     
Pressemeldinger    
Pressemelding av 28.04.08   SINTEF Byggforsk
     
     
Artikler    
Konferanseartikler    
Turn-over rate and environmental load for building materials - Checkpoints in design process SASBE 09 "Building smartly for a changing climate", 15.-19.06.09, Delft, Nederland Wærp, Silje
Improved building design by joint calculation building costs and environmental costs? CIB IDS 2009, "Improving Construction and Use through Integrated Design Solutions", 10.-12.06.09, Espoo, Finland Holthe, Kristin
The Norwegian RTD-project GLINTE: How can extended producer responsibility contribute to more sustainable buildings

World SB08 (World Sustainable Building Conference), Melbourne. Posterpresentasjon.

Strand-Hanssen, S., Holthe, K., Mysen, M., 2008
Digital schemas for modelling and exchanging environmental information on buildings World SB08 (World Sustainable Building Conference), Melbourne. Posterpresentasjon. Holthe, K., Thiis, T., Strand-Hanssen, S., Fossdal, S., 2008
     
Artikler i fagpresse    
Foreslår miljødepositum for bygg Teknisk Ukeblad Seehusen, Joachim
Byggenæringen må bli grønnere Norges Forskningsråd Johansen, Andreas B.
GLITNE forelsår miljødepositum Byggaktuelt 1-2010 Hasle, Geir
Miljødytt til byggenæringen VVS-aktuelt, 25. mars 2010 Henriksen, Birgitte Sofie
GLITNE på Sirkeltomten Samspill nr. 1-2009 (Teknobygg konsern), trykt utgave Brækstad, Marthe
Miljøbevisst på Nedre Elvehavn Samspill nr. 1-2009 (Teknobygg konsern), trykt utgave Dragland, Åse
Miljø i pluss Norsk VVS, 5-2009, trykt utgave Berset, Synnøve Prytz
Miljø må bli mer lønnsomt Byggeindustrien 04.06.09 Mysen, Mads
Belønner miljøtiltak Byggeindustrien 14.05.09 Dragland, Åse
Vil innføre "pant" på byggevarer Arkitektnytt, 06.05.09 Hennissen, Grete Kristin
Kommentar: Miljøbevissthet er mangelvare Teknisk ukeblad, 04.05.09 Seehusen, Joachim
Vil innføre miljøavgift på bygg Teknisk ukeblad, 04.05.09 Seehusen, Joachim
Vårens siste SINTEF-seminar i Oslo   Dagland, Åse
Putting a price on green Gemini 1-2009 Dragland, Åse
Møter miljøet i døra Gemini 1-2009 Dragland, Åse
GLITNE setter ny miljøkurs for byggenæringen Byggeindustrien 28.04.09 Byggeindustrien
GLITNE - ny miljøgiv i byggenæringen Innodesign, 15.04.09 Hestnes, Thor
Miljø som konkurransefortrinn Moderne bygg, Temaavis til Dagens Næringsliv, 02.05.08 Brunsell, Jørn
Nytt fra BIA 1/2008 side 4-5  
FoU-prosjektet GLITNE Samspill 1-2007 (Teknobygg konsern), trykt utgave Eriksen, Stein
     
     
Utvalg presentasjoner internasjonalt    
Turn-over rate and environmental load for building materials - Checkpoints in design process SASBE 09 "Building smartly for a changing climate", 15.-19.06.09, Delft, Nederland Wærp, Silje
Improved building design by joint calculating building costs and environmental costs? CIB IDS 2009, "Improving Construction and Use through Integrated Design Solutions", 10.-12.06.09, Espoo, Finland Holthe, Kristin
     
Utvalg foredrag nasjonalt    
Miljø må bli mer lønnsomt Fredagsforum Næringsforeningen i Trondheim Holthe Kristin
Brækstad, Marthe
ISY calcus Workshop 31.03.09, SINTEF Byggforsk Jensen, Øyvind
Livssykluskostnader i planlegging og prosjektering Workshop 31.03.09, SINTEF Byggforsk Holthe, Kristin
Fremtidens miljøvennlige bygninger ISY-dagene 2008, Rica Hell Hotel, Stjørdal, 27.10.08 Holthe, Kristin
     
Studentoppgaver    
BuildingSMART og miljøvurdering av bygninger Masteroppgave 2007, Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sivertsen, Kim Hugo,  Surnflødt, Erling

Publisert 19. juni 2007