Programkomite
Jack Ødegård, SINTEF (leder)
Tronn Hansen, Forskningsrådet
Morten Smelror, NGU
Bård Dagestad, Direktoratet for Mineralforvaltning
Terje Malvik, NTNU
Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri
Kåre Kullerud, Universitetet i Tromsø
Øyvind Visnes , Landsdelsutvalget
Ola Torstensen, Nordland Fylkeskommune

Helge Stanghelle, Rana Utviklingsselskap

Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

Roar Sandøy, Sibelco Nordic

Frank Priesemann, Rana Gruber

Øystein Rushfeldt, Nussir

 

Publisert 22. juni 2011