Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett

Prosjektet har som overordnet målsetting å bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører.

Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

  • Demonstrere og verifisere potensialet for fleksibilitet hos aktive enkeltkunder med forbruk, produksjon og/eller lagring av energi.
  • Demonstrere og verifisere sammenlagret fleksibilitet for flere aktive kunder.
  • Demonstrere og verifisere hvordan energilager kan brukes/lokaliseres til størst mulig nytte for distribusjonsnettet og kraftsystemet.
  • Demonstrere og verifisere fleksibel nettdrift gjennom sanntids overvåking og styring, ved bruk av SCADA, DMS og AMS.
  • Bidra til effektiv håndtering av IT-sikkerhetshendelser relatert til overvåking og styring i distribusjonsnettet.
  • Ivareta personvern ved økt mengde informasjon som følge av økt overvåking og styring.

  


Prosjekteier:                                                         

Demo:                             

FoU: