Våre EnergiTraineer

I perioden fra 2004 - 2022 har vi hatt 32 traineer. Hver av disse presenterer seg og sin erfaring med trainee-ordningen på denne siden.


Stian Nessa
Oppholdsbedrifter: Sintef Energi AS, Statnett SF, NVE.
EnergiTrainee-periode: august 2022 – juli 2024

Jeg søkte EnergiTrainee fordi det var en stilling som stakk seg veldig ut i jobbmarkedet. Med den unike ordningen var det plutselig mulig å få prøve mye forskjellig før en må velge hva jeg liker best å jobbe med. For meg gjør det valget veldig mye lettere, i tillegg til at jeg får en bredere forståelse for bransjen og et større nettverk. Det var også veldig spennende med mye sosialt og det å få være med på flere store konferanser så tidlig i karrieren.

Kontakt: , 957 03 001  


Yasmin Bashir Sheikh-Mohamed
Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Statnett SF, Energi Norge. 
EnergiTrainee august 2021 – juli 2023

EnergiTrainee-stillingen er en unik mulighet til å få en bred erfaring i nettbransjen. Jeg søkte på EnergiTrainee for å kunne bygge bred kompetanse tidlig i karrieren. I løpet av to år får man jobbe hos tre bedrifter i tillegg til å delta på kurs, konferanse og traineeturer. Nettverket man får som EnergiTrainee ser jeg for meg blir nyttig videre i karrieren. 

Kontakt: , 920 53 867


Kyrre Kirkbakk Fjær
Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, NVE, BKK

Jeg var, som mange andre studenter, usikker på akkurat hva jeg ønsket å jobbe med etter endt studie. Derfor søkte jeg på EnergiTrainee som gir en gyllen mulighet til å bli kjent med nettbransjen gjennom tre ulike bedrifter. Som EnergiTrainee får jeg lære om kraftsystemet fra innsiden til ulike aktører og få en forståelse for hvordan de tenker at dagens og fremtidens energiutfordringer skal løses. Dette er erfaring som er gull verdt og som forhåpentligvis kan gi meg et forsprang senere i arbeidslivet.

Kontakt: , 971 28 519


Eirik Haugen
Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Statnett SF, DSB. 
EnergiTrainee august 2020 – juli 2022

Som EnergiTrainee får du en spesielt god mulighet til å se energibransjen fra flere perspektiver og danne et solid nettverk. Du får bruke de to første årene av arbeidslivet til å prøve ut diverse arbeidsoppgaver innen forskning, nettutvikling og forvaltning. Dersom du er usikker på akkurat hva du vil jobbe med, er EnergiTrainee en god mulighet for å få prøve seg på de ulike delene av bransjen. Uansett, så får man en spesiell bransjeforståelse og man får i løpet av kort tid sett problemstillinger fra forskjellige perspektiver, noe som er en verdifull erfaring i seg selv.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Maren Refsnes Brubæk
Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Lyse Elnett AS, NVE. 
EnergiTrainee august 2020 – juli 2022

Jobben som EnergiTrainee er en unik mulighet til å få innsikt i tre ulike sider av nettbransjen. Jeg synes det er spennende hvordan både forskning på nett og driften av nettet henger sammen med det regulatoriske rammeverket, og det å få jobbe på innsiden av alle tre instansene tror jeg blir svært lærerikt. Vi får jobbe med dagens og fremtidens energiutfordringer i forskjellige settinger, samtidig som vi blir kjent med masse nye mennesker. Drømmejobben, spør du meg!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Kristian Wang Høiem

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Statnett SF, Energi Norge
EnergiTrainee-periode: august 2019 – juli 2021

Jeg søkte EnergiTrainee fordi jeg ville få en bredere forståelse av nettbransjen. Som EnergiTrainee får du bruk for kunnskapen du har tilegnet deg gjennom studiet og anvendt dette på konkrete oppgaver. Gode fadderordninger og sosiale arenaer der nye og gamle ansatte kan møtes og utveksle erfaringer gjør at man får god oppfølging og følelsen av å bli tatt vare på. For tiden står nettbransjen overfor en stor endring mtp. digitalisering og effektivisering for å nå klimamålene. Søker du EnergiTrainee kan du få en helt unik mulighet til å følge denne utviklingen fra flere perspektiver, samt være med på utviklingen av morgendagens nett.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Hege Bruvik Kvandal

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, BKK, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2019 – juli 2021

Som EnergiTrainee får man jobbe i tre ulike bedrifter i energibransjen og får dermed et unikt perspektiv og bred erfaring allerede etter to år i arbeidslivet. I SINTEF ble jeg involvert i et prosjekt allerede fra dag en, og det er spennende å se hvordan man jobber som forsker. Videre ser jeg frem til å jobbe i BKK og NVE, og bli kjent med og lære fra enda flere flinke mennesker. I tillegg får man som EnergiTrainee delta på traineesamlinger, kurs og konferanser hvor man kan bygge nettverk og høre om alt det spennende som skjer i bransjen. En bedre start på karrieren tror jeg ikke man kan få, og jeg vil derfor anbefale alle å søke EnergiTrainee!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Linn Tabita Milde

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Energi Norge, Statnett SF
EnergiTrainee-periode: august 2018 – juli 2020 

Etter at studiet er ferdig kan valg av arbeidsplass virke vanskelig. Stillingen som EnergiTrainee passer for deg som vil teste ut ulike arbeidsplasser for å finne det stedet og de oppgavene som passer deg best. Det er også en gylden mulighet til å danne seg et vidt kontaktnett innen nettbransjen som kan være en ressurs i videre arbeid. Vil du jobbe med fremtidens energiutfordringer, møte nye mennesker og samtidig få en bred kompetanse innen nettvirksomhet så velger du å søke som EnergiTrainee. 

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Rakel Alice Utne Holt

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, BKK, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2018 – juli 2020 

Jeg føler at stillingen som EnergiTrainee har gitt meg en flott start i arbeidslivet. Det er veldig lett å bli kjent med de andre på arbeidsplassen, og “UNG i SINTEF”-gruppen gjør det ekstra enkelt å få seg nye venner. Det er spennende å få ta del i arbeidet her, og lære hvordan forskning foregår på SINTEF. Senere skal det bli interessant å oppleve hvordan det er å arbeide i et nettselskap og hos NVE. Det finnes så mange ulike arbeidsoppgaver innen energibransjen, og som nyutdannet er det ikke lett å hvite hvilken vei man ønsker å gå. Om man liker å prøve forskjellige ting, og setter pris på bred erfaring, tror jeg ikke man finner et bedre sted å begynne enn som EnergiTrainee.   

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Lars Eirik Eilifsen 

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Hafslund Nett AS, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2017 – juli 2019

Som EnergiTrainee får du arbeide hos tre ulike og viktige aktører innenfor energibransjen. Dette gir deg som nyutdannet en unik oversikt og forståelse av bransjen som en helhet. Muligheten til å knytte gode kontakter er stor både på de forskjellige arbeidsplassene og når man deltar på konferanser, spennende kurs og sosiale arrangementer. Anbefaler alle å søke!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Synne Garnås

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Energi Norge, Statnett SF
EnergiTrainee-periode: august 2017 – juli 2019

Å være EnergiTrainee gir deg en unik mulighet til å få innblikk i energibransjen. Gjennom å arbeide i tre bedrifter med forskjellige innfallsvinkler til bransjen, får du anledning til å bygge en bred kompetanse. Det tilrettelegges også for at du som EnergiTrainee, kan jobbe med det du er interessert i. I tillegg får du delta på flere konferanser, kurs og traineesamlinger.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Lovinda Ødegården

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Hafslund Nett AS, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2016 – juli 2018

Da slutten på studiet nærmet seg innså jeg at jeg ikke visste helt hvilken retning jeg ønsket å gå i arbeidslivet, og derfor var EnergiTrainee drømmestillingen for meg. Det er en super mulighet hvor en får muligheten til å se tre sider av samme bransje. Jeg ser fram til to spennende år med nye nettverk, ny lærdom og en haug med erfaring!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Magnus Askeland

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, DSB, Statnett SF
EnergiTrainee-periode: august 2016 – juli 2018

Jeg føler at stillingen som EnergiTrainee gir meg en veldig fin start i arbeidslivet. Man får anledning til å lære og oppleve mye gjennom å jobbe for tre ulike bedrifter i løpet av de to første årene som ferdigutdannet. Det blir tilrettelagt for at man kan få jobbe med det man er interessert i og oppfølgingen gjennom hele perioden er veldig god. I tillegg til at alt det faglige er godt ivaretatt så er det veldig lett å bli kjent med de andre på arbeidsplassen både på jobb og i forbindelse med forskjellige sosiale arrangementer som blir arrangert.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: SINTEF Energi


Rune Gravaune

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, DSB, Lyse Elnett AS
EnergiTrainee-periode: august 2015 – juli 2017

Som nyutdannet kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva man ønsker å jobbe med. Som EnergiTrainee får du muligheten til å jobbe i tre bedrifter med ulik vinkling innen energibransjen, og det vil gi et godt grunnlag for å velge hva man ønsker å jobbe videre med. I tillegg får du delta på mange spennende kurs og konferanser. Dette er en unik mulighet til å bygge et bredt faglig og sosialt nettverk på kort tid!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Øivind Høivik

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Hafslund Nett AS, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2015 – juli 2017

EnergiTrainee er en helt unik mulighet for å få en god og kunnskapsrik start i energibransjen. Tre ulike arbeidsgivere i løpet av to år gir spennende og varierte arbeidsoppgaver. I tillegg får man som EnergiTrainee være med på flere konferanser, kurs og traineesamlinger. Resultatet er en særdeles lærerik og spennende jobb. Anbefales på det sterkeste!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Anja Oftebro

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Lyse Elnett AS, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2014 – juli 2016

At så mange bedrifter går sammen om å tilby en EnergiTrainee-stilling setter jeg pris på. Samarbeidet gjør at vi føler oss veldig ønsket og velkomne i bransjen, og det gir oss en helt spesiell mulighet til å se kraftsystemet gjennom tre ulike typer bedrifters øyne. Det er virkelig lagt til rette for læring, for eksempel ved at man kan ta fag ved NTNU. I løpet av to intensive og utfordrende år møter man så mange flinke mennesker at det er umulig ikke å lære masse om energi- og nettvirksomhet.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Jacobsen Electro


Kristian Brunsgård Ek

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, DSB, Statnett SF
EnergiTrainee-periode: august 2014 – juli 2016

Ettersom EnergiTrainee’en er innom ulike bedrifter, byr denne stillingen på enda større faglig og sosial utvikling enn andre Trainee-ordninger. Man får muligheten til å arbeide i både storbyer og småbyer, noe som medfører erfaring med ulike arbeidsmiljøer og –metoder. Det er tett oppfølging allerede fra man signerer arbeidsavtalen, og med et skreddersydd faglig opplegg, er denne stillingen garantert et springbrett for arbeidslivet!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Norgesnett


Øystein Sagosen

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi AS, Hafslund Nett AS, Statnett SF
EnergiTrainee-periode: august 2013 – juli 2015

Ved endt utdannelse er det vanskelig å vite nøyaktig hva man ønsker å jobbe med. Som EnergiTrainee får du muligheten til å møte tre ulike og interessante arbeidsgivere, og vil etter to år ha et bedre grunnlag for å velge hva du ønsker å jobbe videre med. I tillegg til å inneha kompetanse fra ulike deler av energibransjen, vil man som EnergiTrainee i større grad enn andre ha mulighet til å bygge et bredt sosialt nettverk på kort tid.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Jonas Skaare Amundsen

Oppholdsbedrifter: NVE, Statnett SF, SINTEF Energi AS
EnergiTrainee-periode: august 2013 – juli 2015

Å være EnergiTrainee er kjempegøy! Ikke bare får du en god forståelse på hvordan kraftnettet knytter sammen produksjon og forbruk, men du får muligheten til å se hvordan de ulike delene av kraftbransjen er koblet sammen fra innsiden. I løpet av to år er det mulig å gå i dybden innen et spesifikt felt eller lære deg litt av hvert; du kan selv være med å bestemme balansen i dette. Å bli EnergiTrainee er en unik sjanse. Grip den!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Anette Ellingsen

Oppholdsbedrifter: Statnett SF, SINTEF Energi AS, Hafslund Nett AS
EnergiTrainee-periode: august 2013 – juli 2015

EnergiTrainee-ordningen er en god mulighet til å se energibransjen fra ulike vinkler. Dette er en flott start på arbeidslivet hvor man får erfare forskjellige arbeidsplasser og får varierte arbeidsoppgaver. I løpet av to år i tre oppholdsbedrifter får man et stort nettverk og en bred erfaring fra bransjen og man får delta på mange spennende kurs og konferanser. Å være EnergiTrainee er både spennende og lærerikt.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: ALCOA


Ruth Helene Kyte

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, NVE, BKK Nett
EnergiTrainee-periode: august 2011 – april 2013

Det å være EnergiTrainee har gitt meg en unik mulighet til å se de ulike sidene av energibransjen og til å knytte kontakter i bransjen. Gjennom de to årene som trainee har jeg jobbet med mange spennende tema, blant annet sårbarhet i kraftnettet, kraftmarkedsfunksjoner i forbindelse med energimangel, konsesjonsbehandling, teknisk-økonomiske nettanalyser, kraftsystemutredninger og nettilknytning av småkraftverk. Jeg har også deltatt på mange spennende kurs og konferanser. EnergiTrainee er på alle måter en fantastisk start på arbeidslivet!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: BKK Nett


Nina Wahl Gunderson

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Lyse, Statnett
EnergiTrainee-periode: august 2010 – april 2012

Energitrainee var en knallstart på arbeidslivet! Jeg ble kjent med bredden i bransjen og fikk et stort nettverk av fagpersoner. Jeg lærte mye om hvordan energisystemet henger sammen, både gjennom markedsløsninger og fysisk nett. Jeg kunne styre arbeidsoppgavene mye selv, og følte at oppgavene var interessante og viktige. Noen av oppgavene var:

 • Nettanalyser for tilknytning av småkraft
 • Kunnskapsformidling i Norwegian Smartgrid Centre
 • Samarbeid med Bellona om nettutvikling og ny fornybar produksjon
 • Tilrettelegging for elbiler i distribusjonsnettet

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Eirik Veirød Øyslebø

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, BKK, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2010 – april 2012

Det å være EnergiTrainee er en super start på arbeidslivet. Å få lov til å jobbe på tre helt forskjellige arbeidsplasser i løpet av to år gir en bred erfaring og et godt overblikk av hva som skjer i bransjen. På hvert sted blir man tatt godt vare på og man blir sett på som en ressurs. Spennende arbeidsoppgaver og muligheten til å være med på det som skjer gjør at traineehverdagen aldri blir kjedelig!

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Randi Aardal Flo

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, BKK, Statnett
EnergiTrainee-periode: august 2009 – april 2011

EnergiTrainee er en unik mulighet til å få se bredden i energibransjen og knytte kontakter. I forhold til en fast stilling, har jeg som trainee selv vært med på å bestemme den røde tråden gjennom traineeperioden. Lønnen er cirka som gjennomsnittet. Ser man på verdien i stillingen og det jeg vil sitte igjen med etter traineeperioden, så vil jeg si at jeg "tjener" betydelig mer enn gjennomsnittet.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: BKK Nett


Birger Bjørland

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Statnett, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2008 – april 2010

Jobben har gitt meg muligheten til å se energibransjen fra flere ulike vinkler. Både bedriftskultur og arbeidsform varierer i stor grad fra de ulike arbeidsgiverne og dette har ført til at jeg er blitt mer bevisst på hva en ønsker å jobbe med. Som trainee har jeg stor mulighet til å påvirke hvordan min egen arbeidsdag skal arte seg. Du møter nye spennende og eksentriske medarbeidere hver dag. Jeg vil anbefale deg å søke.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statnett


Thomas Trötscher

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, BKK, Statnett
EnergiTrainee-periode: august 2007 – april 2009

Erfaringer fra traineeperioden: Svært varierte arbeidsoppgaver, blant annet:

 • Tekniske nettanalyser
 • Skrive konsesjonsøknad for nettanlegg
 • Utvikling av verktøy for å automatisere nettanalyser
 • Snakke på folkemøter om ny kraftledning
 • Skrive vitenskapelig artikler og holde foredrag på konferanser

Det er stor mulighet til å påvirke egen hverdag! Forøvrig har en mulighet til å knytte gode kontaker i medlemsbedriftene og se bransjen fra flere sider.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: SINTEF Energi


Sigrun Kavli Mindeberg

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Lyse, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2007 – august 2009

Erfaringer fra traineeperioden: Gjennom de to årene som Energitrainee har jeg jobbet mye forskjellig. Blant annet:

 • Utvikling av ulike energiplanleggingsverktøy
 • Kraftsystemutredninger
 • Teknisk-økonomiske nettanalyser
 • KonsesjonssøknaderKonsesjonsbehandling
 • Virkninger av fornybardirektivet
 • Havenergi/offshore grid

I tillegg til dette har jeg fått vært med på ulike befaringer på anlegg, lærerike konferanser og kurs, samt truffet mange hyggelige folk i bransjen. Mitt inntrykk er at det er ganske mange som er litt misunnelige på oss EnergiTraineer, både folk i som ikke jobber for myndighetene som gjerne skulle opplevd "byråkratiet" fra innsiden og byråkrater som gjerne skulle vært en periode ute i "det virkelige liv".

Min oppfatning er at de som har vært igjennom et EnergiTrainee-løp er attraktive på jobbmarkedet, da de i løpet av kort tid har tilegnet seg bred erfaring i energibransjen.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE


Øyvind Vessia

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, NVE, Statnett
EnergiTrainee-periode: august 2006 – august 2008

Erfaringer fra traineeperioden: Ideel og unik start på arbeidslivet, med bred erfaring fra ulike arbeidsoppgaver, tenkemåter og arbeidsmiljø. Møtt mange som gjerne skulle sett at de kunne ha gjort noe lignende og hatt samme type erfaring. Godt tatt imot og tatt vare på hos alle tre.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: IAEA (korttidskontrakt som konsulent)
Ansatt hos: EU kommisjonen – DG TREN – Regulatory policy & promotion of renewable energy (enheten som er ansvarlig for fornybardirektivet), utsendt som "nasjonal ekspert" fra Olje og energidepartementet


Lars Olav Rønnevik

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Lyse Infra, Energi Norge
EnergiTrainee-periode: august 2006 – april 2008

Erfaringer fra traineeperioden: Hos SINTEF jobba eg på eit sjøkabelprosjekt, hovudsakleg med testing av termiske og mekaniske egenskaper for ulike typar kabelisolasjon. Deltok i tillegg på typetesting av kabler og skjøter i høgspenningshallen til SINTEF. På sommaren jobba eg med tilstandskontroll av kabler hos energiverk i Norge og Sverige.

I Lyse Infra jobba eg i eit prosjekt der alle komponentane i transformatorstasjonane til Lyse Elnett skulle dokumenterast og knyttast opp mot vedlikehaldskonsept i ERP systemet SAP.

I Energi Norge var eg med på møte med energiselskapa om Sentralnettstariffen før dei årlege drøftingane med Statnett. Jobba i tillegg med nettselskapa sin fellesføringsavtale med Telenor. Eg var med på Energi Norge sitt nettpolitikk prosjekt med fokus på nettutbygging som eit virkemiddel i fornybar satsinga. Ellers fekk eg vera med fleire kurs og konferanser arrangert av Energi Norge.

Traineeperioden ga meg ei svært brei erfaring. Eg fekk innblikk i grensesprengande forskning med fokus på detaljer, samt ulike teknikkar for tilstandskontroll av komponentar i kraftnettet. Eg fekk innblikk i drift og vedlikehald av ulike typar energianlegg. Eg fekk i tillegg sjå korleis energibedriftene jobbar med rammebetingelsar, fellesavtaler, rekruttering, omdømme etc i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Lyse Infra


Torun Revdal

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Statnett, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2005 – april 2007

Erfaringer fra traineeperioden: Godt innblikk i flere ulike selskaper i energibransjen. Fikk prøvd meg på en rekke ulike problemstillinger. Stort kontaktnett.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: Statkraft


Agnes Nybø

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, Energi Norge, BKK
EnergiTrainee-periode: august 2005 – april 2007

Erfaringer fra traineeperioden: Kraftbransjen er spennende! Jeg jobbet mye med nettpolitikk, nærmere bestemt nettselskapenes rammebetingelser. I tillegg gjorde jeg analyser av behov og virkninger av vedlikehold og investeringer, både generelt og knyttet til spesifikke prosjekter.

Tiden etter traineeperioden: Etter en periode i Trondheim jobber jeg nå ved SINTEFs Energi Oslokontor. Hovedprosjektene mine er knyttet til sårbarhet i kraftnettet og risikobasert vedlikehold og fornyelse:

 • Hvordan kan nettselskapene ta bedre beslutninger for vedlikehold og fornyelse?
 • Hvordan kan man hensynta risiko på en god måte?
 • Hvor sårbart er kraftnettet egentlig, og hvilke krav stiller forbrukerne til strømforsyningen?
 • Hvordan påvirker utbygging av småkraft kravene til nettet?
 • Hvor godt rustet er nettet dersom klimapåkjenningene øker?
 • Hva har omorganisering av kraftbransjen hatt å si for nettets tilstand og beredskap?

Første faste ansettelse etter traineeperioden: SINTEF Energi


Anne Sofie Ravndal Risnes

Oppholdsbedrifter: SINTEF Energi, BKK, NVE
EnergiTrainee-periode: august 2004 – april 2006

Erfaringer fra traineeperioden: Det å møte tre forskjellige bedriftskulturer fra innsiden gir økt innsikt, og nye perspektiver på bransjen og faglige utfordringer. Samtidig er det en slags skrekkblandet fryd å bytte arbeidssted. Man gleder seg til å bli kjent i den nye bedriften, men samtidig er det jo vemodig å forlate et arbeidsmiljø man trives i.

Oppfølgingen fra erfarne kollegaer og ledere bidro til en bratt læringskurve. Jeg fikk prøvd meg på forskjellige fagområder fra energiplanlegging med flere energibærere til vurdering av strategier for risikobasert vedlikehold av kraftnettet.

Selv om jeg visste at jeg ønsket å jobbe med energi er det ganske forskjellig å jobbe med en faglig oppgave når du er i et direktorat, i en forskningsbedrift eller i det private næringslivet. Samarbeid med så mange ulike mennesker og i så vidt forskjellige organisasjoner, har jeg lært meg mye - ikke minst om meg selv.

Første faste ansettelse etter traineeperioden: NVE