Utviklingsplan

Det utarbeides en personlig utviklingsplan for den enkelte EnergiTrainee som innholder en beskrivelse av arbeidsoppgaver i de tre bedriftene som inngår i EnergiTrainee-oppholdet.

En oversikt over planlagte konferanser og kurs inngår også i utviklingsplanen.

Arbeidsoppgavene gir innblikk i aktivitetene i den aktuelle bedriften. Hver EnergiTrainee har en faglig rød tråd gjennom toårsperioden.

Utviklingsplanen er en avtale mellom den enkelte EnergiTrainee og de tre bedriftene. Hver av bedriftene utpeker en hovedkontaktperson som tar ansvar for at EnergiTraineen finner seg til rette i miljøet og mottar nødvendig informasjon.

EnergiTraineene er formelt ansatt i SINTEF Energi AS, som utbetaler lønn og har det juridiske arbeidsgiveransvaret i hele ansettelsesperioden. Verken EnergiTrainee eller bedriftene har forpliktelser av noen art etter endt EnergiTrainee-periode. EnergiTrainee-bedriftene har imidlertid et ønske om at EnergiTrainee-perioden skal friste til videre ansettelse i en av bedriftene.