Traineesamlinger

For å styrke kontakten mellom EnergiTraineene arrangerer de i egen regi årlige samlinger.

Her har de ulike faglige og sosiale aktiviteter der de nye traineene blir kjent med programmet. EnergiTraineene har hatt samlinger i Åre, Hønefoss, Trysil, Oppdal, Island, tretopphytte ved Hamar og Åndalsnes.

I tillegg til de årlige samlingene i egen regi deltar EnergiTraineene på årlige bransjetrainee-samlinger for å utveksle erfaringer med traineer i andre energibedrifter. Disse samlingene er både av faglig og sosial karakter. Bransjetrainee-samlingene arrangeres av traineene selv. Den første samlingen fant sted hos SINTEF Energi i Trondheim. Senere har traineer hos bl.a. Statnett, Statkraft og BKK stått for slike samlinger i henholdsvis Oslo og Bergen.