Traineesamlinger og konferanser

Som EnergiTrainee får du delta på flere konferanser, kurs og samlinger for å bli kjent med bransjen og styrke kontakten med de andre EnergiTraineene.

EnergiTraineene drar hvert år på en samling for tre kull med EnergiTraineer. Samlingen holdes som oftest i løpet av våren slik at kullet som skal begynne til høsten blir bedre kjent med ordningen før de selv skal starte, samt møte de to kullene som er aktive EnergiTraineer. Erfaringsutveksling, faglig påfyll og sosiale aktiviteter står i fokus. Åre, Reykjavik, Voss og Åndalsnes er noen av stedene samlingen har blitt holdt tidligere.

Annet hvert år arrangeres det en bransjesamling for traineer. Dette er et møtepunkt der traineer i ulike energibedrifter treffes for å utveksle sine erfaringer. Det går på rundgang hvilken bedrift som arrangerer samlingen. Tidligere har blant annet Agder Energi Nett (nå Glitre Energi Nett), BKK, SINTEF Energi, Statkraft og Statnett vært vertskap.

Traineesamling Voss
Tre kull EnergiTraineer på traineesamling på Voss.

Hvert år deltar EnergiTraineene på minst tre konferanser. Her vil du få muligheten til å høre om spennende prosjekter som foregår i bransjen, men også bli kjent med andre aktører og lage deg et nettverk. Det er veldig lærerikt å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle utfordringer i bransjen. Som oftest er det flere vinklinger på hvordan en problemstilling kan løses. De siste årene har EnergiTraineene deltatt på Norges Energidager i regi av NVE, samt Energi Norges Nettkonferanse og Smartgridkonferansen. Det er også mulig å erstatte noen av disse konferansene dersom det er ønskelig.

Smartgridkonferansen 2022
Både nye og gamle EnergiTraineer møtes på konferanser. Fra venstre: Kyrre Kirkbakk Fjær (EnergiTrainee), Jonas Skaare Amundsen (Tidligere EnergiTrainee, ansatt i Bodø Energi), Stian Nessa (EnergiTrainee).